top of page

Subvenció de l'ACA de 65.638,39€ per renovar l'abastament d'aigua a Espinavell


L'Ajuntament de Molló ha rebut una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per import de 65.638,39€ per tal de dur a terme la renovació del sistema d'abastament d'aigua d'Espinavell.


Amb una inversió prevista de 86.860,04€ (IVA inclòs), la subvenció de l'ACA cobrirà el 76% de la despesa.


Actualment, les dues captacions existents del dipòsit d’aigua potable d’Espinavell, estan formades per petites arquetes amb una construcció molt deteriorada i degradada. Es pretén reconstruir les arquetes de captació, millorant-ne la seva estanqueïtat i els seus mecanismes de gestió i manteniment. Igualment, la conducció de l’aigua entre les captacions i el dipòsit està formada per una antiga canonada de PVC i de Ø 50 mm. La secció resulta insuficient en períodes de demanda elevada i cal millorar l’eficiència del traçat de la conducció eliminant el trams en sifó existents. La infraestructura actual data de la dècada de 1970, i actualment presenta molts problemes que han comportat el trencament del tub diverses vegades els últims anys, el que ha provocat deixar sense subministrament el nucli d'Espinavell.


L’actuació que es planteja consisteix ens instal·lar una nova conducció d’aigua entre les dues captacions existents i el dipòsit d’Espinavell, amb una longitud de 1.380 metres lineals i amb tub de PE Ø 90 mm i PN-10.


Es preveu que les obres s'executin al llarg de l'any 2022.Algunes imatges de l'estat actual de la xarxa d'abastament en alta d'Espinavell


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page