top of page

Vine a buscar la targeta de la deixalleria per obtenir una bonificació del 10% en la taxa de residus


Bonificació de fins el 10% per portar residus a la deixalleria


Si es vol obtenir la bonificació de fins a un 10% en la taxa de deixalles, prevista en les ordenances fiscals municipals, cal recollir i fer servir la targeta de la deixalleria a l'Ajuntament de Molló.

Les ordenances fiscals preveun que gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials que generin en alguna de les deixalleries de la comarca del Ripollès, durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent:


  • Mínim de 5 vegades a l'any: 5% de bonificació.

  • De 6 a 10 vegades: 8%.

  • Més de 10 vegades: 10%.


A partir de l'any 2021, per aplicar la bonificació de fins el 10% en la taxa de deixalles, només es tenen en compte les vegades que es vagi a la deixalleria de Camprodon, Sant Joan de les Abadesses o Ripoll i que s'hagi passat la targeta (no serà vàlid deixar el nom, el DNI o l'adreça). Es té constància que moltes finques van a la deixalleria però no tenen la targeta i no gaudeixen d'aquesta bonificació. Es pot passar a buscar la targeta a l'Ajuntament de Molló en horari d'oficina https://www.mollo.cat/oac


Durant l'any 2021 un total de 93 subjectes passius (un 18,3%) han fet servir la deixalleria i gaudiran d'una bonificació del 5, 8 o 10% en la taxa del seu rebut del 1r i del 2n semestre de 2022.


Bonificació del 10% per fer un curs sobre residus i civisme


Les ordenances fiscals també preveuen una bonificació del 10% per tots els subjectes passius que hagin realitzat un curs sobre residus i civisme. Durant l'any 2020 i 2021 un total de 60 subjectes passius (un 11,8%) han fet el curs i gaudiran d'una bonificació del 10% en la taxa del seu rebut del 1r i del 2n semestre de 2022.


A l'estiu/tardor de 2022 es tornarà a repetir aquest curs per les persones o subjectes passius que hi estiguin interessats i poder gaudir de la bonificació. En breu, es faran públiques les dates.


Més informació al web https://www.mollo.cat/residus

45 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page