top of page
Sector urbanístic de Can Gassiot II (Favars)
Aprovació definitiva del Pla Parcial i del Projecte d'Urbanització de Can Gassiot II (2011)

 

Documents:

​Modificació número 1 del Pla Parcial Can Gassiot II

Documents:

 

Aprovació definitiva de la modificació per divisió en fases del Projecte d'Urbanització de Can Gassiot II (2013)

 

Documents:

 

  • Documents:

 

- Memòria

- Plànol de la divisió per fases

- Plànol Paviment

- Plànol sanejament aigües residuals

- Plànol aigües pluvials

- Plànol xarxa aigua

- Plànol electricitat (baixa tensió)

- Plànol telefonia

- Plànol enllumenat

- Plànol arbrat i mobiliari urbà

- Informe abocament aigües pluvials a torrent

Aprovació definitiva de la modificació número 1 del Projecte d'Urbanització de Can Gassiot II (2017)

 

Documents:

 

  • Documents:

 

- Memòria

bottom of page