Pla Parcial Can Gassiot II

Data d’aprovació: 15/04/2011. Data de publicació: 02/08/2011

 

El ple de la corporació va aprovar definitivament, en data 15 d’abril de 2011, el pla parcial urbanístic i el projecte d’urbanització integrant d’aquell, corresponent al sector Can Gassiot II i promoguts per la societat Devesa de Santa Creu SL.

 

Aprovació definitiva del Pla Parcial i del Projecte d'Urbanització de Can Gassiot II (2011)

 

Documents:

 

Aprovació definitiva de la modificació per divisió en fases del Projecte d'Urbanització de Can Gassiot II (24/12/2013)

 

Documents:

 

  • Documents:

 

- Memòria

- Plànol de la divisió per fases

- Plànol Paviment

- Plànol sanejament aigües residuals

- Plànol aigües pluvials

- Plànol xarxa aigua

- Plànol electricitat (baixa tensió)

- Plànol telefonia

- Plànol enllumenat

- Plànol arbrat i mobiliari urbà

- Informe abocament aigües pluvials a torrent

Aprovació definitiva de la modificació número 1 del Projecte d'Urbanització de Can Gassiot II (21/04/2017)

 

Documents:

 

  • Documents:

 

- Memòria

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z