Pressupostos participatius
VOTACIONS 2022

Quan es pot votar?

 

Del 2 al 31 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

 

Qui pot votar?

Qualsevol persona empadronada a Molló i major de 16 anys.

Com es pot votar?

La persona només podrà votar 1 vegada a través d'alguns dels dos mecanismes:

  • A través de les paperetes i urnes especialment col·locades a l’Ajuntament de Molló en horari d’oficina.

  • A través d'aquest web, votant en el formulari electrònic corresponent.

Es considerarà:

• Vot en blanc: quan no hi hagi propostes marcades en la butlleta.

• Vot nul: quan la butlleta o vot no compleixi els requisits que s’han establert a la convocatòria, presenti qualsevol altra anomalia o si s’han assenyalat més de 3 opcions de resposta.

• Vot vàlid: quan la butlleta o vot estigui degudament complimentada, fent constar específicament el DNI del ciutadà/na.

 

En el cas que es detecti que un ciutadà/na, mitjançant el DNI, ha votat 2 vegades o més quedaran anul·lats tots els seus vots (electrònics i/o presencials).

Votacions pressupostos participatius Molló 2022

Pots votar fins a un màxim de 3 opcions