top of page
1200px-Pumiforme.jpg
Animals de companyia  (gats, gossos i fures)
animals 1
Ordenança de protecció i tinença d'animals de companyia 

Des de l'any 2015, l'Ajuntament de Molló té aprovada l'Ordenança de protecció i tinença d'animals de companyia fou aprovada pel Ple i publicada al BOP de Girona número 23, de 4 de febrer de 2015 i 
que pots consultar al següent enllaç.

L'ordenança preveu, entre d'altres:
 
  • Obligació de que tots els gossos, gats i fures disposin de xip.
  • Obligació de que tots els gossos, gats i fures han d'estar censats a l'Ajuntament.
  • Els gossos han d'anar sempre lligats quan són a la via pública, en camins públics (o amb dret de pas) i espais públics. Un gos només pot està sense lligar quan es troba en terrenys privats de titularitat del seu propietari. Els ramaders també han de tenir els gossos lligats quan aquests circulen per camins públics. 
  • És obligatori recollir els excrements a la via pública, camins públics...
  • No està permès passejar gossos ens els llocs indicats com a prohibit (poliesportiu, zona verda de l'església Santa Cecília o de la Font Vella, parcs infantils...)