7.JPG

Alguns dels documents relatius als expedients de contractació de personal es publiquen al Tauler d'Edictes electrònic accessible des del web https://www.mollo.cat/etauler

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL BRIGADA - ESTIU 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 31 de maig a l'11 de juny de 2021 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 d'abril al 17 de maig de 2021 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2020

Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 d'abril al 2 de juny de 2020 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2019

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de maig al 22 de maig de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ INTERINA D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE LA SOTS-ESCALA AUXILIAR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 31 de gener de 2019 a 12 de març de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

 

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE MANTENIMENT.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 31 de gener de 2019 a a 12 de març de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

Ofertes de feina - Selecció de Personal