Alguns dels documents relatius als expedients de contractació de personal es publiquen al Tauler d'Edictes electrònic accessible des del web https://www.mollo.cat/etauler

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2021

Termini de presentació de sol·licituds: pendent

​DOCUMENTACIÓ:

  • Oferta de treball (lloc de treball, requisits, retribucions, horaris, documentació a presentar,...)

  • Anunci sobre un decret d'admesos i exclosos provisional del procés selectiu de personal laboral temporal per la piscina municipal, any 2020, nomenament del tribunal i data i hora per a les proves i entrevista

  • Anunci d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la contractació de personal laboral temporal de la piscina municipal de Molló

  • Acta del tribunal de selecció​

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2020

Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 d'abril al 2 de juny de 2020 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2019

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de maig al 22 de maig de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ INTERINA D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE LA SOTS-ESCALA AUXILIAR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 31 de gener de 2019 a 12 de març de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

 

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE MANTENIMENT.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 31 de gener de 2019 a a 12 de març de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

Ofertes de feina

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z