7.JPG

Alguns dels documents relatius als expedients de contractació de personal es publiquen al Tauler d'Edictes electrònic accessible des del web https://www.mollo.cat/etauler

Procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Molló per a l'any 2022, grup de classificació c2, en execució de l’oferta pública de l’any 2021, pel torn d’estabilització.

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre al 19 d'octubre de 2022 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, PER URGÈNCIA, PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN PEÓ DE BRIGADA PER SUBSTITUCIÓ

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 25 de juliol de 2022 (inclosos)

Anunci per a la contractació laboral per substitució d’un peó de manteniment de la brigada municipal de l’Ajuntament de Molló.

L’Ajuntament de Molló cerca una persona com a peó de brigada (grup AP) amb contracte laboral temporal de 37,5 hores setmanals.

Característiques

  • Tasques: paleta; jardineria, desbrossament de camins i poda d’arbres; utilització de maquinària diversa; retirada de neu amb tractor; control i vigilància del sistema d'aigües i reparació de fuites; manteniment i neteja dels carrers, espais públics i instal·lacions i equipaments; suport a fires, festes i esdeveniments esportius.

  • Horari: amb caràcter general serà de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 14 a 16:30 hores, excepte a l’estiu que serà de 6 a 13:30 hores. L’horari es pot veure subjecte a modificacions puntuals per necessitats del servei.

  • Contracte laboral: de l’1 d’agost al 30 de desembre de 2022.

  • 1.682,99 euros bruts mensuals (12 mensualitats), més pagues extraordinàries


Documentació a presentar:

a)    DNI.
b)    Permís de conduir tipus B.
c)    Certificat d’escolaritat.
d)    Currículum.
e)    Altra documentació que es cregui adient. 


Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el 25 de juliol (inclòs) a les oficines municipals o mitjançant instància genèrica electrònica que trobareu al web www.mollo.cat (apartat de tràmits i gestions)
 

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA FUNCIONARI INTERÍ A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de maig al 27 de maig de 2022 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

 

Descarrega la sol·licitud. Des de les descàrregues (mai des de l'explorador d'internet), obre el document en format pdf, omple'l i el guardes. Després, adjunta'l a la instància de la seu electrònica tot clicant aquí, i finalment envia la instància perquè arribi al nostre registre d'entrada. 

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA PER A LA BRIGADA JOVE, ANY 2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de maig al 27 de maig de 2022 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

Descarrega la sol·licitud. Des de les descàrregues (mai des de l'explorador d'internet), obre el document en format pdf, omple'l i el guardes. Després, adjunta'l a la instància de la seu electrònica tot clicant aquí, i finalment envia la instància perquè arribi al nostre registre d'entrada. 

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PERSONA PER A LA BRIGADA, ANY 2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de maig al 8 de juny de 2022 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

Descarrega la sol·licitud. Des de les descàrregues (mai des de l'explorador d'internet), obre el document en format pdf, omple'l i el guardes. Després, adjunta'l a la instància de la seu electrònica tot clicant aquí, i finalment envia la instància perquè arribi al nostre registre d'entrada. 

  • Anunci d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos

  • Acta del tribunal de selecció​

  • Edicte de contractació de personal

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL BRIGADA - ESTIU 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 31 de maig a l'11 de juny de 2021 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 d'abril al 17 de maig de 2021 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2020

Termini de presentació de sol·licituds: Del 2 d'abril al 2 de juny de 2020 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA PERSONAL LABORAL TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL, ANY 2019

Termini de presentació de sol·licituds: Del 9 de maig al 22 de maig de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ INTERINA D'UNA PLAÇA DE FUNCIONARI DE LA SOTS-ESCALA AUXILIAR DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 31 de gener de 2019 a 12 de març de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

 

PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE MANTENIMENT.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 31 de gener de 2019 a a 12 de març de 2019 (inclòs)

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

Ofertes de feina - Selecció de Personal