top of page
_ORP5902 copia.jpg
Tauler d'edictes electrònic | E-Tauler

Si no visualitzeu bé els tauler d'edictes, cliqueu aquí: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1710770005

 

L'e-TAULER és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.).

 

L'e-TAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d'enviament i recepció electrònica d'edictes interns, també permet gestionar-ne d'externs.

 

Emparant-se en l'article 12 de la Llei 11/2007 LAESCP, l'e-TAULER pot ser l'únic mitjà de publicació, degudament regulat per l'ordenança d'administració electrònica o reglament. També pot oferir-se com a tauler complementari de l'ens.

 

Consulta l'Ordenança de serveis d'administració electrònica al BOP de Girona número 31, de 14 de febrer de 2014

bottom of page