Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Molló

​​​​​​​​​​​​​​Pla Especial de Masies i Cases Rurals de Molló

​ 

Data d’aprovació: 27/04/2005. Data de publicació: 28/09/2005

Podeu consultar el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Molló al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, de la Generalitat de  Catalunya, clicant aquí    

        

36236852_10157645265078625_7420381191611

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 

Data d’aprovació: 05/06/2009

 

Consulta el POUM de Molló i les seves modificacions aprovades (números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), així com les modificacions a tràmit que s'estan realitzant (8 i 9).

42247216_10157903973043625_3305522052089

Pla Especial de Masies i Cases Rurals

Data d’aprovació: 27/04/2005. 

Podeu consultar el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Molló al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, de la Generalitat de  Catalunya.

67670742_10158797419278625_5924794513091

Pla Parcial de Can Gassiot II

Data d’aprovació: 15/04/2011. 

Consulta aquí tots els documents del pla parcial, projecte d'urbanització i reparcel·lació, així com la Modificació número 1 del Pla Parcial Can Gassiot II (07/10/2016); sobre un ajust dels paràmetres d’edificació necessaris per permetre una millor implantació d’habitatges unifamiliars sense alterar els criteris d’ordenació ni el sostre edificable del sector i modificació dels articles 17, 27 i 28 de la seva normativa.

Projectes urbanístics: Polígon d'Actuació 1

Sector discontinu que comprèn tres àmbits: a llevant, una peça de 3614,30 m2, paral∙lel a la carretera C‐38; una petita porció de 154,48 m2 a la part central de la travessera urbana de la carretera d’accés a Molló; i una tercera peça de 7.919,69 m2, a l’extrem de ponent del terme, al sud‐oest, que comprèn els terrenys situats entre el sector de Can Julià i el límit sud del sòl urbà del nucli.

Aprovació inicial per Decret d'Alcaldia de 27/11/2017:

  • Projecte de reparcel·lació del PAU 1

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z