top of page
Instruments de planejament urbanístic

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Molló

​​​​​​​​​​​​​​Pla Especial de Masies i Cases Rurals de Molló

​ 

Data d’aprovació: 27/04/2005. Data de publicació: 28/09/2005

Podeu consultar el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Molló al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, de la Generalitat de  Catalunya, clicant aquí

36236852_10157645265078625_7420381191611

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 

Data d’aprovació: 05/06/2009

 

Consulta el POUM de Molló i les seves modificacions aprovades (números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10).

Modificació núm. 11 del POUM en tràmit. 

1745ef_bddfe1a7bff94a6985853dd3b06695ca~mv2.png

Delimitació entorn de protecció església de Santa Cecília

Data d’aprovació: 15/07/2021

 

Consulta el plànol de delimitació, característiques i regulació d'aquesta figura aprovada per la Generalitat de Catalunya (juliol 2021) en relació a l'església de Santa Cecília, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional 1979, i finques adjacents.

42247216_10157903973043625_3305522052089

Pla Especial de Masies i Cases Rurals

Data d’aprovació: 27/04/2005. 

Podeu consultar el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de Molló al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, de la Generalitat de  Catalunya.

67670742_10158797419278625_5924794513091

Pla Parcial de Can Gassiot II

Data d’aprovació: 15/04/2011. 

Consulta els documents del pla parcial i la seva modificació número 1, el projecte d'urbanització i les seves modificacions i la reparcel·lació.

15.JPG

Pla Parcial de Can Julià

Aprovat definitivament el 07/12/2020 

Consulta aquí la memòria i la cartografia del Pla Parcial de Can Julià, així com els Estatuts i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del sector.

 

poummapa.jpg

Polígon d'Actuació 1

Projecte suspès

Sector discontinu que comprèn tres àmbits: a llevant, una peça de 3614,30 m2, paral∙lel a la carretera C‐38; una petita porció de 154,48 m2 a la part central de la travessera urbana de la carretera d’accés a Molló; i una tercera peça de 7.919,69 m2, a l’extrem de ponent del terme, al sud‐oest, que comprèn els terrenys situats entre el sector de Can Julià i el límit sud del sòl urbà del nucli.

Aprovació inicial per Decret d'Alcaldia de 27/11/2017:

  • Projecte de reparcel·lació del PAU 1

poummapa.jpg

Polígon d'Actuació 9

Projecte en exposió pública fins 14/07/23
poummapa.jpg

Polígon d'Actuació 6

Aprovat definitivament.

Sector que es correspon amb el futur carrer del Clot. El projecte d’urbanització està dividit en 2 àmbits, un que conté l’aparcament i el nou carrer per vianants amb escales per accedir directament a la Plaça Major  i un segon àmbit que finalitza el vial cap al sud fins al PAU 1.

bottom of page