top of page
unnamed.jpg
Piscina municipal de Molló
Situació de la piscina
 
Aquest equipament es troba a la zona esportiva municipal, ubicada al Passatge del Serrat, 3, de Molló.
El recinte disposa de:
 • Zona de gespa
 • Vas d'aigua gran
 • Vas d'aigua petit o infantil
 • Bar i terrassa amb taules i cadires
 • Farmaciola
 • Vestidors i dutxes interiors
 • Dutxes exteriors
 • Guixetes
 • Gandules a lliure disposició dels usuaris.
Horaris i dates d'obertura

​​La piscina municipal de Molló restarà oberta:

Del 22 de juny a l'1 de setembre de 2024, de dilluns a diumenge, d’11 a 19:30 hores.
 

Tarifes

Segons l’article 6 de l’Ordenança número 19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs de Molló, les tarifes per a la temporada d’estiu 2024 de la piscina municipal de Molló són:

Entrada individual:
Fins a 2 anys: GRATUÏTA
Infantil (de 3 a 11 anys): 2,00€
Adult (12 anys i més): 5,00€

Entrada individual infantil (de 3 a 11 anys) a partir de les 15h: 1,00€

Entrada individual adult (de 12 i més anys) a partir de les 15h: 3,00

 

Abonament de temporada:
Fins a 2 anys: GRATUÏT
Infantil (de 3 a 11 anys): 20,00€
Jove i jubilat (de 12 a 29 i de 65 i més anys): 30,00€
Adult (de 30 a 64 anys): 40,00€
Familiar (dos adults i fills menors 18 anys): 80,00€

 

Bonificacions socials: 

 • Els disminuïts físics o psíquics, acreditats mitjançant carnet de la Generalitat, amb un grau de minusvalia mínim del 66%, gaudiran d’una bonificació del 50% en entrades o abonaments individuals.

 • S’estableix una bonificació del 50% per als membres de família nombrosa en entrades o abonaments individuals.

Recorda


És d’obligat compliment per a tots els usuaris de la normativa de règim intern de la piscina municipal de Molló.


Aquesta instal•lació no disposa de servei de salvament i socorrisme.


Queda prohibida l’entrada a aquesta piscina als menors de 14 anys que no vagin acompanyats d’un adult responsable. El menor quedarà sota la tutela d’aquest durant tota l’estada a la instal·lació.

Per a qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al correu info@mollo.cat o al 972.74.03.87.

bottom of page