top of page

Borsa d'habitatge municipal

  • L'Ajuntament de Molló posa en marxa aquesta Borsa d'Habitatge, que consisteix en una plataforma web que es posa a disposició de la ciutadania com a espai de contacte entre la oferta i la demanda en la compra/venda i lloguer d'habitatges al municipi de Molló.

  • L'Ajuntament no fa d'intermediari ni s'atendrà cap tipus de consulta sobre aquestes qüestions per part dels serveis municipals.

  • Per contactar amb alguna de les ofertes, feu-ho per telèfon o al correu de l'interessat, no trucant a l'Ajuntament.

  • Aquest Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades que puguin constar en aquest apartat del web.

  • En cas de voler donar de baixa o fer algun canvi alguns dels immobles que consten en les ofertes, envieu un correu a info@mollo.cat

habitatgemollo.png
bottom of page