FIRA%252520DE%252520LA%252520TRUMFA-%252520MOLLO%2525202012%252520009.jpg
Casal d'Estiu 2021

Apunta't al casal!

L'Ajuntament de Molló organitzarà un Casal d'Estiu (si hi ha prou inscripcions) per a infants de 3 a 10 anys, amb l'empresa Bastiments Aventura i 2 monitors/es.

Casal d'estiu de matins: de 9 a 13 hores.

Setmanes del 5 al 9 de juliol, de 12 al 16 de juliol i del 19 al 23 de juliol.

Preu per setmana: 80€.

Inscriu-te omplint el formulari: https://forms.gle/cCeTT1A5nTyXcZTc8

Pagament

 

  • 1 setmana: 80€

  • 2 setmanes: 160€

  • 3 setmanes: 240€

Pagaments abans del 23 de juny de 2021 (inclòs) al compte corrent BBVA: ES09-0182-5595-44-0201502947

En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'infant.

En cas d'anul·lació per manca d'inscrits, es retornarien els diners.

 

Documentació a aportar

Una vegada confirmada la plaça al Casal per part de l'Ajuntament caldrà portar en paper o enviar a info@mollo.cat la següent documentació:

1 - Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua


2 - Fotocòpia del DNI de pare, mare o tutor i de l'infant (si en té)


3 - Declaració responsable signada

Condicions

La mare, pare o tutor legal, autoritza a l'infant a assistir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades.

 

Aquesta autorització és extensiva a les decisions médico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

Així mateix, AUTORITZO que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies de les activitats del casal.

Així mateix, AUTORITZO que l'infant sigui traslladat fins a un centre mèdic en vehicle particular d'un responsable de l'equip de monitors del casal en cas de necessitar assistència mèdica.

Com a mare/pare/tutora o tutor, DECLARO QUE:

  • l'inscrit/a no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.

  • l'inscrit/a no està malalt i no té símptomes compatibles amb el virus de la COVID-19.

  • l'inscrit/a fa un mínim de 14 dies que no ha conviscut amb algú que patís el virus de la COVID-19 o en tingués símptomes.

  • l'inscrit/a podrà tornar al casal després d'un mínim de 48 hores passats els símptomes de qualsevol malaltia.

  • l'inscrit/a, en el cas de tenir una patologia mèdica prèvia, té una valoració mèdica conforme pot participar al casal.

Així mateix, ACCEPTO QUE:

  • l'equip d'educadors del casal faran tot el possible per seguir les recomanacions sanitàries i vetllaran per la salut dels inscrits/es en la mesura del possible. En cas de contagi, n'eximeixo la responsabilitat a l'entitat i als educadors.

  • en el cas que l'inscrit/a es trobi malament, hauré de recollir-lo del casal en la major brevetat possible.