top of page

Adjudicades les obres de Reforma de l'Espai Jove per import de 174.038,26€


L'11 de març de 2021 han estat adjudicades les obres de Reforma de l'Espai Jove de Molló per import de 174.038,26€ a l'empresa Ges Torelló de Construccions SL després del procés de licitació fet de forma electrònica en la seva totalitat.


L'import del projecte que va sortir a licitació era de 189.172,02€, i l'empresa adjudicatària ha rebaixat en un 8% la seva oferta econòmica. Això, sumat a un període de garantia de les obres de 4 anys i la reducció del termini d'execució de les obres, han possibilitat que aquesta empresa hagi guanyat el concurs.


Es preveu que les obres comencin el proper 22 de març de 2021 i finalitzin abans de l'estiu.


Les obres consistiran en:

  • Es millorarà i crearà un accés a la sala polivalent i al centre social Migjorn des de l'Ajuntament (façana nord).

  • S’enderrocaran els envans existents que conformen magatzems per fer-ne un d'únic on guardar tot el material de festes (taules, cadires, escenaris...)

  • Es faran uns nous serveis higiènics amb major capacitat i lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

  • Es faran unes dutxes interiors i vestidors que serviran pels grups escoltes que pernocten al centre social Migjorn-Espai Jove, pels grups musicals o bé pels participants a les curses esportives.

  • Es pavimentarà de nou sobre el paviment actual amb un gres a la sala polivalent, els passadissos, magatzems i les zones humides. La sala de l’espai jove es col·locarà un parquet sintètic nou sobre l’existent.

  • Es col·locarà la nova fusteria interior. Se substituiran les fusteries exteriors de la sala polivalent i el centre Migjorn.

  • Es pintarà de nou tota la planta baixa.

  • S’adaptarà la instal·lació d’aigua calenta sanitària i la calefacció per tal d’afegir radiadors a la sala polivalent.

  • S’adaptarà la instal·lació elèctrica a la nova distribució i es col·locaran noves lluminàries a la sala de l’Espai Jove i a tots els serveis, vestidors i magatzems nous.

Les obres estan finançades pel Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya amb 120.000€ (69%), per la Diputació de Girona a través del Fons de Cooperació amb 39.689,90€ (23%) i per 14.348,26€ (8%) de fons propis de l'Ajuntament de Molló.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page