top of page

Aprovat el pressupost de 2020 que creix un 2,69%, arribant als 593.032,73€


El 13 de gener de 2020 ha quedat aprovat definitivament el pressupost 2020 de l'Ajuntament de Molló. El comptes anuals del 2020 s'enfilaran fins el 593.032,73 euros, un +2,69% respecte el pressupost aprovat del 2019.


Pel què fa als ingressos, els impostos directes representen 253.216,87 euros (42,70%), les taxes i preus públics suposaran 156.400,00€ (26,37%), les transferències corrents 121.369,10€ (un 20,47%). Finalment les transferències de capital seran de 40.046,76€ (6,75%), els impostos indirectes de 16.000,00€ (un 2,7%), i els ingressos patrimonials de 6.000,00€ (un 1,01%).


Pel què fa a les despeses, la principal despesa és el capítol 1, corresponent al Personal i Recursos Humans, que suma 134.609,00€ (22,70%), la segona partida és la destinada a l'àmbit de les Vies Públiques i Enllumenat amb 89.500,00€ (15,09%), després la de Serveis Generals amb 76.033,73€ (12,82%) que inclou equips informàtics, material d'oficina, telecomunicacions, assegurances, serveis jurídics i tècnics, neteja d'edificis,...).

La quarta àrea en despesa és la dels serveis del Cicle de l'Aigua i Residus que ascendeix a 74.390,00€ (12,54%), seguida de la despesa en Cultura, Festes i Esports amb 52.000,00€ (8,77%), i després en la inversió i manteniment d'Equipaments amb 42.500,00€ (7,17%).

A continuació trobem la despesa en Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme amb 35.500,00€ (5,99%), seguida de Desenvolupament Rural i Camins amb 23.400,00€ (3,95%) i Préstecs i Despeses financeres amb 23.400€ (3,95%).

Tanquen les àrees de despesa, els Serveis Socials amb 16.200,00€ (2,73%), els Pressupostos Participatius amb 15.000,00€ (2,53%) i les Subvencions a Entitats i Projectes amb 10.500,00€ (1,77%).


Pots consultar el resum del pressupost per capítols a l'enllaç que trobaràs a continuació: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/7/20207017.pdf
37 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page