top of page

Aprovat el reglament dels Pressupostos Participatius, que es posaran en marxa el 2020


El Ple del 29 de novembre de 2019 va aprovar inicialment el Reglament dels Pressupostos Participatius de l'Ajuntament de Molló. Aquest document, que es troba en exposició pública, serà la base pel funcionament d'aquesta iniciativa de participació ciutadana en la que els ciutadans podran decidir en què i on s'inverteix una part del pressupost municipal.


Anualment, i d’acord amb el Pressupost general de la Corporació, es dotarà una partida pressupostària destinada al procés de pressupostos participatius, que variarà en funció de les disponibilitats financeres i econòmiques municipals. La partida es troba consignada dins del capítol 6 del pressupost de despeses d’inversió, concretament a l’aplicació anomenada Pressupostos Participatius.


Els objectius que es pretenen assolir mitjançant aquest procés són els següents:


  • Promoure la participació de la ciutadania en la vida quotidiana col·lectiva.

  • Aconseguir una major identificació dels veïns i veïnes amb el municipi i augmentar la implicació de la societat en la presa de decisions dels assumptes públics.

  • Conèixer les necessitats dels veïns i veïnes.

  • Promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia: empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència.

  • Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.


El procés de pressupostos participatius és un procés obert a tota la ciutadania. Qualsevol persona empadronada a Molló i major de 16 anys (que tingui aquesta edat en l’any de la convocatòria) podrà fer efectiva la seva participació mitjançant la presentació de propostes i la seva votació. Aquests processos es podran fer a través del web www.mollo.cat o presencialment a les oficines municipals.


Un cop aquest reglament entri en vigor (a finals de gener de 2020) es procedirà a obrir la convocatòria per l'any 2020, on els ciutadans ja podran decidir en què es gasta una part del pressupost municipal.

42 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page