top of page

Aprovat un pla amb vuit mesures per fomentar la recuperació econòmica i socialL'Ajuntament ha validat un pla per tal de fomentar la recuperació econòmica i social arran de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. Algunes d'aquestes mesures ja han estat aprovades, i d'altres es preveu aprovar-les durant el proper ple municipal a finals de maig i requeriran de processos d'exposició pública que en poden allargar l'aplicació. De totes maneres, al llarg del 2020 totes elles serien efectives.


Mesures socials i econòmiques en relació a la crisi sanitària provocada pel COVID-19


1. Ajornar el calendari de cobrament de les ordenances fiscals (impostos i taxes):


a. 2n període de cobrança: Del 15 d’abril fins el 14 de setembre de 2020. Les persones que ho tinguin domiciliat bancàriament, els rebuts de les taxes del subministrament d'aigua potable ( 2n semestre de 2019) i el 50% de les escombraries del 2020 es giraran el 13 de juliol de 2020 (abans era el 7 de maig). El 50% de l'IBI del 2020 es passarà a cobrar via rebut bancari el 13 d'agost de 2020 (i no el 3 de juny com estava previst).

b. 3r període de cobrança: Del 15 de setembre fins el 30 de novembre de 2020. Les persones que ho tinguin domiciliat bancàriament, tots els rebuts es giraran el 13 de novembre de 2020.


2. Bonificar el 100% de la taxa d’escombraries per la part proporcional a la durada de l’estat d’alarma a tots els autònoms i empreses que acreditin que han hagut de suspendre forçosament la seva activitat a causa de les restriccions imposades.


3. Bonificar el 100% del cànon de concessions administratives per la part proporcional a la durada de l’estat d’alarma.


4. Bonificar el 100% de la taxa d’ocupació de la via pública de les activitats de restauració i bar per la part proporcional a la durada de l’estat d’alarma i durant els dos mesos posteriors a la reobertura de l’activitat afectada.


5. Compromís d’accelerar el pagament de les factures de proveïdors de l’Ajuntament.


6. Bonificar el 100% la llicència d’obertura per aquells emprenedors que obrin un negoci nou al municipi durant el període maig-desembre de 2020.


7. Obertura d’una segona convocatòria del programa d’ajudes pel foment de l’esport infantil i juvenil per facilitar el pagament de les quotes d’associat o inscripció als clubs esportius per part dels infants i joves del municipi.


8. Demanar al govern la supressió de la regla de despesa per les corporacions locals. Tots els ajuntaments que tinguin romanents de tresoreria positius, com és el cas del de Molló, han de tenir llibertat per a la seva utilització.

197 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page