top of page

Confinament municipal a partir del 7 de gener de 2021

Updated: Jan 18, 2021


A partir del 7 de gener entren en vigor mesures especials per contenir les dades epidemiològiques a Catalunya, que han experimentat un empitjorament generalitzat en les últimes setmanes. Els canvis modifiquen alguns dels aspectes ja previstos en les resolucions generals anteriors.


A continuació es detalla tota la informació, extreta del web de Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.


Activitats socials - 6 persones

Limitació a 6 persones de, com a màxim, dues bombolles de convivència. No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Mobilitat: no sortir del terme municipal

Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat. La mobilitat laboral només és permet quan no es pot teletreballar.

Municipi: restringida la mobilitat tota la setmana, excepte per motius justificats, com ara la impossibilitat de teletreballar.


Només es pot sortir del municipi per algun d'aquests motius:


a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.


b) Compliment d’obligacions laborals que d’acord amb l’apartat 7 d’aquesta Resolució, no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, així com obligacions derivades de l’activitat professional o empresarial, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.


c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.


d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.


e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.


f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.


g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.


h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.


i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.


j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.


k) A causa de força major o situació de necessitat.


l) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

S’exceptuen d’aquesta restricció la realització d’activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs.


Confinament nocturn de 22 a 6 hores.

No es pot circular pel carrer des de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte per causes justificades.


Empreses: s'ha de teletreballar excepte quan no sigui possible.

S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible.

Suspensió de congressos, convencions, fires i activitats assimilables.


Hostaleria: horaris per esmorzar i dinar.

Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 09:30 h i de 13:00 a 15:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.

Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 09:30 h i de 13:00 h a 15:30 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.


Activitats culturals

Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima. També oberts museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.

Suspensió de les activitats fora de la programació habitual dels establiments culturals.

En el cas de Molló: biblioteca oberta al 50% d'aforament per fomentar el teletreball. Resta d'espais culturals tancats.Comerç: botigues de menjar obertes

30% de l’aforament en petit comerç i centres comercials de menys de 400 m2 i mercats no sedentaris. Caps de setmana tancats, excepte establiments dedicats a la venda de productes i serveis essencials.

Suspensió de l’obertura de centres i recintes comercials i d’establiments i centres comercials amb superfície de venda major de 400 m2, excepte establiments que venen productes de primera necessitat.

En el cas de Molló podran obrir totes les botigues d'alimentació per ser punt de venda de productes essencials.


Esport

Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés.

Tancades: instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, excepte piscines. Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones, a excepció de la pràctica esportiva federada. Competicions suspeses.

En el cas de Molló: pista poliesportiva i parc de salut oberts.Activitats recreatives

Oberts: parcs infantils fins a les 20 h, amb un aforament del 50%.

Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

En el cas de Molló: parcs infantils oberts fins a les 20 hores i amb aforament al 50%.Universitats i escoles

Universitats: docència teòrica en format virtual, excepte el primer curs.

Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció de l’activitat presencial.

ESO, primària i infantil: presencialitat plena.

Activitats extraescolars: Obertes les activitats extraescolars i esportives que es realitzin als centres educatius amb els grups estables de convivència de les activitats lectives. Suspeses les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.


Actes religiosos i cerimònies civils

30% de l’aforament, amb un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima.
Ajuntament, Jutjat de Pau i Registre Civil de Molló

Ajuntament (https://www.mollo.cat/oac) i Registre Civil (https://www.mollo.cat/jutjatdepau) oberts en l'horari habitual, però es recomana fer tràmits online a través del web https://www.mollo.cat/


 


Certificats autoresponsables de desplaçaments:199 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page