top of page

El 2020 es va assolir un 50% de recollida selectiva de residus


Durant l'any 2020 al municipi de Molló es van generar 208,05 tones de residus, el que significa 1,70 kg/dia/habitant (l'any 2017 es va situar en 1,55 kg/dia/habitant, el 2018 en 1,82 kg/hab/dia, i el 2019 en 1,53 kg/hab/dia). Aquesta dada és força elevada si la comparem amb la mitjana catalana, fet molt habitual en els municipis on el turisme i la segona residència es força elevada com en el cas de Molló, ja que els no empadronats no consten com a habitants però sí generen residus.La recollida selectiva suposa, per primera vegada al municipi, el 50% del total dels residus, mentre que el rebuig suposa l'altra meitat. Aquesta és una dada massa elevada encara. Tot i així, és el 3r municipi de la comarca del Ripollès amb una taxa de reciclatge més elevada, després de Sant Joan de les Abadesses (71%) i Vallfogona de Ripollès (51%).


Per fraccions, el total de tones recollides l'any 2020 és:


  • Rebuig: 103,50 tones, que suposen un 49,7% dels residus. Aquesta fracció s’ha aconseguit reduir un -20,7%.

  • Orgànica: 20,04 tones (recollida als contenidors d'orgànica), que suposen un 9,6% dels residus, incrementant un +5,8% anual.

  • Poda: 4,12 tones (recollida a la deixalleria), que suposen un 2% dels residus, amb un increment del +36%

  • Vidre: 19,17 tones (recollida als iglús verds), que suposen un 9,2% dels residus, amb un increment del +14,7%.

  • Paper-cartró: 18,66 tones, que suposen un 9% dels residus, amb un increment del +20,4%

  • Envasos: 11,6 tones (recollits al compactador), que suposen un 5,6% dels residus, amb una reducció del -4,9%

  • Roba: 0,49 tones (recollida a la deixalleria).

  • Altres residus: 30,48 tones (recollits a la deixalleria), que suposen un 14,6% dels residus.Cal recordar que la determinació de la taxa de deixalles es deu als costos que provoca la prestació d'aquest servei, i que només amb un augment del reciclatge es pot reduir aquesta taxa.


Podeu trobar més informació sobre la gestió dels residus al web del Consell Comarcal del Ripollès http://ripolles.cat/residus/

26 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page