top of page

El percentatge de reciclatge del 2023 s'encalla al 52%, tot i que es va reduir un 7% la generació de residus.


Durant l'any 2023 al municipi de Molló es van generar 202,25 tones de residus (reducció del 7% respecte el 222), el que significa 1,47 kg/dia/habitant.

Aquesta dada és força elevada si la comparem amb la mitjana catalana (1,35 kg/dia/habitant), fet molt habitual en els municipis on el turisme i la segona residència es força elevada com en el cas de Molló, ja que els no empadronats no consten com a habitants però sí generen residus.


La recollida selectiva suposa com l'amny 2022 un 52% del total dels residus, mentre que el rebuig suposa un 48%. Aquesta és una dada massa elevada encara. Tot i així, és el 3r municipi de la comarca del Ripollès amb una taxa de reciclatge més elevada, després de Sant Joan de les Abadesses (73%), Vallfogona de Ripollès (59%) i Pardines (52%).


Per fraccions, el total de tones recollides l'any 2023 és:


  • Rebuig: 97,42 tones, que suposen un 48% dels residus.

  • Orgànica: 15,92 tones (recollida als contenidors d'orgànica), que suposen un 8% dels residus.

  • Poda: 8,57 tones (recollida a la deixalleria), que suposen un 4,2% dels residus.

  • Vidre: 20,81 tones (recollida als iglús verds), que suposen un 10,3% dels residus.

  • Paper-cartró: 15,73 tones, que suposen un 7,8% dels residus.

  • Envasos: 11,76 tones (recollits al compactador), que suposen un 5,8% dels residus.

  • Roba: 0,39 tones (recollida a la deixalleria), que suposen un 0,2%.

  • Altres residus: 31,66 tones (recollits a la deixalleria), que suposen un 15,7% dels residus.


Cal recordar que la determinació de la taxa de deixalles es deu als costos que provoca la prestació d'aquest servei, i que només amb un augment del reciclatge es pot reduir aquesta taxa.


Podeu trobar més informació sobre la gestió dels residus al web del Consell Comarcal del Ripollès http://ripolles.cat/residus/

21 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page