top of page

Es destinen 30.838€ a la millora de camins rurals


Durant aquests mesos de maig a juliol de 2020, i encara en execució alguns d'aquests treballs, s'han dut a terme una sèrie de millores a diversos camins rurals del municipi, amb una inversió de pràcticament 31.000€.


Concretament s'han dut a terme:


a) Neteja i sega de marges de diversos camins municipals. Aquesta actuació ha consistit en desbrossar i tallar l'herba dels vorals de la carreteres rurals de Favars, de Fabert i del Riberal, i dels camins del dipòsit de Molló, de la Font de les Vernedes, de La Bola, del dipòsit de Ginestosa, del camí de La Costa a Pla Jugador, del camí de Coll Prugent a Can Marsal i Can Roca, amb un total de pràcticament 20 km i un cost de 5.517,60€. Aquesta actuació ha estat subvencionada amb 1.600€ per la Diputació de Girona.


b) La nova pavimentació d'un tram del camí de Santa Magdalena i de L'Avellaneda. Aquesta actuació ha consistit en pavimentar un tram del camí de l'Avellaneda, al veïnat de Favars, des de la carretera del veïnat fins al Clot de Rigàs. També s'ha pavimentat de nou un tram del camí de santa Magdalena, des del dipòsit de Molló, per tal de fer un seguit de trencaaigües que han de permetre desviar l'aigua de pluja que arrossega molta terra i roques i que acaben a la Plaça Major de Molló quan plou molt. El cost d'aquests treballs ha estat de 10.318,88€.


c) Repàs del ferm de diversos camins. Aquesta actuació ha tingut un cost de 7.630,00€, i s'ha fet un repàs del ferm (compactació de material, neteja de cunetes i buidat d'embornals, repassar trencaaigües,...) de diversos camins, com ara la pista forestal d'Espinavell fins al límit de terme amb Setcases, el camí de Sant Pere, el camí de Moixons o el camí de Coll Prugent cap a Can Marsal, Can Roca i direcció a Rocabruna.


d) Millora de recollida d'aigües pluvials a Fabert. En aquest cas s'està executant aquesta actuació amb un cost de 7.371,61€ per tal d'instal·lar una reixa a la plaça que reculli les aigües de la part de dalt del nucli de Fabert i les aboqui a un torrent proper. Sense aquesta reixa, les aigües de pluja s'acumulaven fins a formar un torrent que circulava pels carrers de baix del nucli, amb perill d'entrada a les cases.


Les actuacions b i d estan subvencionades per la Diputació de Girona amb 15.699,95€ a través del Fons de Cooperació Econòmica 2020.


111 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page