top of page

Es redueix un 84% l'endeutament de l'Ajuntament en 10 anys.


L'Ajuntament de Molló ha reduït en els últims 10 anys un 84% el seu endeutament.


L'any 2010 (primer any que es transmeten dades en l'aplicatiu del portal de transparència) el consistori de Molló tenia 3 préstecs bancaris per import de 313.000€, bàsicament per finançar les obres del dipòsit d'aigua de Ginestosa, la remodelació del Passeig del Vallespir i la millora del ferm dels carrers Solà Morales i Mossèn Joan Giramé. Així doncs, l'indicador de deute/habitant es situava a 929€ de deute per cada habitant empadronat al municipi.


Des de llavors, no s'ha concertat cap altra operació de crèdit, i s'ha anat reduint l'endeutament amb l'amortització dels mateixos. Així doncs, el 2019 es va tancar amb un deute pendent de 52.533€, el que serien 156€/habitant.


Podeu consultar aquesta i altra informació al portal de transparència.

36 views0 comments

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page