top of page

Executada l'obertura de franges contra incendis als nuclis urbans


L'Ajuntament de Molló ha dut a terme entre els mesos de maig a juliol de 2023 els treballs d'obertura de les franges perimetrals de protecció contra els incendis del municipi de Molló.


La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i les seves modificacions, estableix —entre d’altres obligacions— que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al voltant. Aquesta llei també determina que les parcel·les interiors i les zones verdes han de complir les mateixes condicions que les franges.


L'Ajuntament, tal i com diu la llei, ha executat els treballs a l'entorn dels nuclis urbans (Molló, Espinavell, Fabert, Can Fumat i Can Gassiot), mentre que a les edificacions aïllades (com masies o cases rurals) han de ser els propietaris qui facin aquesta franja de protecció de 25 metres (és obligatòria).


Amb aquesta actuació es pretén:

  • Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal a l’interior de les zones habitades.

  • Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior.

  • Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la zona edificada.

  • Facilitar l’accés de la maquinària per executar la franja i per al seu manteniment posterior.

  • Disminuir la densitat de l’arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i zones verdes per reduir el risc de propagació de l’incendi a l’interior de la zona edificada.

  • Facilitar l’accés dels equips d’extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.

  • Facilitar l’accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior manteniment en zones verdes i parcel·les interiors no edificades.


En el municipi de Molló s'ha actuat en un total de 5,6 hectàrees (4,5 hectàrees de la franja perimetral; 0,5 hectàrees en parcel·les interiors no edificades; i 0,6 hectàrees en zones verdes), d'acord a les obligacions legals i al Plànol de delimitació de la franja de protecció d'incendis forestals (https://www.mollo.cat/espaipublic), i amb l'autorització dels propietaris de les finques.


Aquesta actuació ha tingut un cost d'11.979€ (IVA inclòs) i la Diputació de Girona ha coordinat els treballs de direcció de les obres.


Per dur a terme aquesta actuació, el veïnat no ha hagut de pagar cap taxa. L'Ajuntament ha sol·licitat una ajuda econòmica a la Generalitat de Catalunya per fer front a aquesta despesa a partir de la convocatòria d'ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2023 (pendent de resolució).


A partir de l'any vinent, l'Ajuntament licitarà els treballs de manteniment d'aquesta franja contra incendis, per assegurar que es manté en òptimes condicions per assegurar la seva funcionalitat.Plànol de delimitació de la franja de protecció d'incendis forestals, que es poden consultar i descarregar al web https://www.mollo.cat/espaipublic:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page