top of page

Generalitat: Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Updated: Apr 30, 2021


Enguany la Generalitat de Catalunya implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut de fiscalitat verda la recaptació del qual es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Aquest tribut afectarà les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2020.

Informacio_general_CO2
.pdf
Download PDF • 329KB

El padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2021.

En relació amb això, podeu consultar el díptic pensat per facilitar la consulta del padró als ciutadans, especialment als que no estan gaire familiaritzats amb la tramitació per internet. Així, de manera senzilla i molt visual, es descriuen tots els passos que cal fer per consultar el padró i saber l’import a pagar, per dur a terme una modificació de dades en cas de trobar-hi alguna incorrecció, i també per domiciliar l’impost i subscriure’s a les notificacions electròniques de l’ATC, cosa que implica una bonificació del 2% en la quota de l’impost.


Diptic_informatiu_CO2_tramitació
.pdf
Download PDF • 296KB

Trobareu la informació general relacionada amb l’impost a https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/.


I, si en voleu saber més, podeu consultar la pàgina impostco2.gencat.cat.

98 views0 comments
bottom of page