top of page

La xifra oficial de població de Molló de 2023 és de 376 habitants.L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat aquests dies la xifra oficial de població dels municipis de l'estat, i en el cas de Molló aquesta és de 376 habitants. La xifra es refereix a les persones empadronades a 1 de gener de 2023, que és la data que es pren de referència per la població anual.


L'any 2022, Molló va registrar 365 habitants, el que suposa que el 2023 la població ha augmentat en 11 habitants (+3,01%).Per sexes, hi ha 195 dones (51,9%) i 181 homes (48,1%).


Per edats, hi ha 32 empadronats menors de 10 anys i 4 persones que tenen més de 90 anys.


Per nacionalitats, hi ha 25 persones estrangeres (6,6%), i els països amb més persones empadronades són Hondures, Ucraïna, Colòmbia, França i Portugal.


Per nuclis o veïnats, Molló registra 215 habitants, Espinavell 50, Favars 40, Ginestosa 32, Moixons 12, El Riberal 11, Can Solà 9, Els Grells 6 i Fabert 1.
64 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page