Les restes de poda i jardineria cal portar-les a la deixalleria


És molt freqüent que a les zones de compactadors del municipi (Molló i Espinavell) hi trobem bosses grans amb restes de poda i jardineria (brancada, gespa,...) deixades al terra directament.


Aquests residus no van als contenidors de color marró de la matèria orgànica, i molt menys als compactadors de rebuig. Totes les bosses de restes de poda i jardineria cal portar-les a una de les deixalleries comarcals (la més propera és la de Camprodon, a la mateixa carretera de Molló, però podeu anar a la de Sant Joan de les Abadesses o Ripoll) i tirar-les en els contenidors especials que hi ha.


Només les restes de jardineria que siguin de poc volum i amb bosses petites (de les que passen pel forat del contenidor marró) es poden tirar als contenidors de matèria orgànica del municipi.


Es recorda que portar residus a la deixalleria (com la poda i jardineria) i si es passa la targeta d'usuari, es pot arribar a obtenir fins a un 10% de bonificació a la taxa de residus municipal.


Horaris deixalleria de Camprodon:


Dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 14 hores.


Web: https://ripolles.cat/deixalleria-de-camprodon/
55 views0 comments

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z