top of page

Les restes de poda o gespa, olis, fluorescents, piles... cal portar-los a la deixalleria


En el cas del municipi de Molló es disposa de 3 sistemes de recollida de residus:


a) Residus ordinaris:

  • Rebuig: al compactador verd de Molló o d'Espinavell.

  • Vidre: als contenidors en forma d'iglú a Molló i Espinavell.

  • Paper i cartró: al compactador blau de Molló.

  • Envasos: al compactador groc de Molló.

  • Matèria orgànica: als contenidors petits de color marró de Molló i Espinavell.


b) Trastos vells:

  • Una vegada al mes es passen a recollir els trastos vells a domicili a tot el municipi. No es recullen trastos vells d'empreses, d'industrials o de persones que facin neteja de tot un pis, i aquests cal que vagin a portar-los directament a la deixalleria o que consultin una empresa especialitzada. Consulteu el calendari 2020 clicant aquí.


c) Residus especials:


  • Aquests residus van a la deixalleria. Al Ripollès en tenim 3 (consulteu-les a https://ripolles.cat/deixalleries/), i podeu anar a la que vulgueu. La més propera és la de Camprodon (que es troba a la carretera de Molló). El seu horari és dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge de 10 a 14 hores.


  • Hi podeu portar: Pneumàtics – Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri – Bateries – Dissolvents – Pintures i vernissos – Piles – Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses – Olis minerals usats - Plàstics - Ferralla i metalls – Tèxtils – Olis vegetals usats – Ampolles de cava senceres - Fustes – Restes de poda o jardineria – Runes i restes de la construcció d’obres menors - Mobles i altres – Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses – Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)


  • Aquests residus no es poden deixar al terra dels compactadors ni abandonats a la via pública ja que provoquen un impacte sobre el medi i provoquen un encariment del cost de gestió, que es repercuteix en un increment de la taxa que paguen els ciutadans. Aquestes conductes incíviques són sancionades amb les corresponents multes.


Siguem responsables entre tots! Conductes habituals més incíviques:

Les conductes incíviques més habituals són:


DE TOT AL CONTENIDOR D'ORGÀNICA: es vol recordar que als contenidors petits de matèria orgànica és habitual trobar-hi bosses de rebuig amb plàstics, envasos, llaunes,... aquests contenidors només són per matèria orgànica i no per altres coses.


TIRAR EL VIDRE AMB LA CAIXA DE CARTRÓ: Hi ha gent que quan tira el vidre al seu contenidor, hi tira també la caixa de cartró i altres materials. Cada residu al seu lloc.


DEIXAR LES BOSSES DE GESPA DEL JARDÍ AL TERRA DELS COMPACTADORS: Hi ha gent que deixa bosses industrials (4 o 5 de grans) amb gespa del jardí al terra dels compactadors. Hi ha 3 opcions diferents per fer-ho bé: 1. Posar-ho amb bosses més petites o tirar directament la gespa sense bossa als contenidors d'orgànica. 2. Portar-ho a la deixalleria. 3. Guardar aquesta herba en un racó del jardí per fer compost per les plantes o hort.


DEIXAR RESIDUS AL TERRA DELS COMPACTADORS: Us recordem que per qüestions ambientals (respecte pel nostre entorn), econòmiques (els residus mal gestionats són més cars) i de salut pública (animals que escampen restes, pudors...) no es poden deixar residus al terra. Cada residu al seu contenidor o a la deixalleria.


Gràcies per la vostra col·laboració.
345 views0 comments

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page