top of page

Mesures especials del 21 de desembre a l'11 de gener


A l'espera que la Generalitat publiqui al DOGC les noves mesures, aquí teniu un resum dels canvis en les restriccions que entraran en vigor a partir del dilluns 21 de desembre de 2020 i fins el dilluns 11 de gener de 2021.Mobilitat (només moure's per la comarca i desplaçar-se a la segona residència):

Es continua amb el perímetre tancat a tot Catalunya, excepte per a visites a familiars o a gent propera durant els dies de Nadal. Dins del territori es restringeix a l’àmbit comarcal tota la setmana, excepte quan una bombolla de convivència vagi a casa d’un familiar o persona propera, es desplaci a una segona residència o vagi a un establiment hoteler o casa rural.


No és possible creuar la frontera cap a França, excepte per causes molt justificades.


En el cas de Molló, la línia de bus que connecta Camprodon amb Prats de Molló no creuarà la frontera a partir del 21 de desembre seguint les instruccions de les autoritats del transport.Excepcions per moure's fora de la comarca que caldrà justificar adequadament:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

 • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.

 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.

 • Causa de força major o situació de necessitat.

 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

 • Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.

No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.Activitat social i confinament nocturn durant els dies festius de Nadal

Les activitats socials es podran ampliar a un màxim de 10 persones, sempre i quan, com a molt coincideixin un màxim 2 bombolles de convivència. La resta de dies se segueix el límit de 6 persones.


El confinament nocturn es manté des de les 10 del vespre fins a les 6 del matí, llevat de la nit de Nadal i la nit de Cap d’any, que començarà a la 1h de la matinada i la nit de Reis, que començarà a les 23h.


No es consideren incloses en aquesta prohibició del límit de persones:

 • Activitats laborals.

 • Activitats de culte.

 • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.

 • Mitjans de transport públic.

 • Activitats docents, activitats extraescolars i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, a les activitats esportives federades ni a les activitats culturals.Hostaleria i la restauració

Els bars i restaurants podran obrir al públic per servir esmorzars i dinars, i podran obrir en 2 franges horàries: de 7:30h a 9:30h i de 13h a 15:30h. Es podran servir sopars per emportar des de les 19h fins a les 22h, al mateix establiment, i fins a les 23h, en el cas del servei a domicili.


Es recorda:

 • Terrasses: amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, excepte que es tracti de la bombolla de convivència.

 • Interiors: oberts amb el 30% de l'aforament amb bona ventilació amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, eexcepte que es tracti de la bombolla de convivència.

 • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

 • Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

 • Distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.


Equipaments municipals i Ajuntament


En el cas de Molló, resten tancats els equipaments de la Biblioteca-Telecentre, Espai d'Entitats i Centre Migjorn. Cementiri, pista poliesportiva, parc de salut, parcs infantils oberts.


L'Ajuntament, el Jutjat de Pau i el Registre Civil funionen amb normalitat, però es demana fer els tràmits de forma telemàtica si es pot. Consultar horaris a https://www.mollo.cat/oac

El consultori local de Molló només atén visites amb cita prèvia trucant al CAP de Camprodon https://www.mollo.cat/consultoriActivitats culturals a Molló: Cavalcada de Reis


En el cas de Molló, la única activitat prevista fins l'11 de gener de 2021 serà la Cavalcada de Reis, la nit del 5 de gener de 2021. L'Ajuntament i la Comissió de Festes estan treballant per preparar una Cavalcada de Reis segura i adaptada a la situació. En breu es facilitarà més informació.
Àmbit comercial: botigues

Aforament del 30%. Es recomana entrar d'1 en 1.


S'exclouen d'aquesta limitació els establiments d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria.288 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page