top of page

Nomenat el nou govern municipal amb set regidories


Per Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2023 s'han nomenat els tinents d'alcaldia i s'han assignat les diverses competències municipals als regidors, conformant el nou govern.


Carles Garriga i Elena Llongarriu, tinents d'alcaldia


Carles Garriga serà el Primer tinent d'alcaldia i Elena Llongarriu la Segona Tinent d'Alcaldia.


Els tinents d'alcaldia substitueixen l'alcalde en cas d'absència, vacances o malaltia per part d'aquest.7 regidories formaran el nou govern


El nou govern municipal estarà integrat pels 7 regidors de la Corporació, que assumiran diferents competències:


Carles Garriga Gardella, primer tinent d’alcalde, serà el Regidor de Territori i Món Rural, i inclou els assumptes següents: Obres públiques, Planificació Territorial i Paisatge, Urbanisme, Transports i Mobilitat, Via Pública, Brigada, Veïnats, Camins Rurals, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Caça, Boscos, Comunals.


Elena Llongarriu i Guillamet, segona tinent d’alcalde, serà la Regidora de Promoció Econòmica, Habitatge i Drets Socials, i inclou els assumptes següents: Treball, Indústria, Emprenedoria i Iniciatives Locals, Habitatge, Benestar Social i Família, Igualtat, Gènere i LGTBI, Ciutadania, Règim Intern i Recursos Humans.


Albert Ibáñez González serà Regidor de Transició Energètica i Digital, Festes, Esports i Participació, i inclou els assumptes següents: Energia, Acció Climàtica, Noves Tecnologies i Societat de la Informació, Telecomunicacions, Festes, Esports, Participació ciutadana, Comunicació.


Sebastià Folcrà Nou serà el Regidor de Medi Ambient i Salut, i inclou els assumptes següents: Medi ambient i Sostenibilitat, Residus, Salut, Comerç, Consum, Artesania, Cementiri, Animals abandonats.


Mercè Girona Rebollo seràs la Regidora de Cultura, Joventut, Turisme i Fires, i inclou els assumptes següents: Cultura, Joventut, Ensenyament, Turisme, Fires.


Javi Huertas Vilar serà Regidor de Governació, Cicle de l’Aigua i Serveis Públics, i inclou els assumptes següents: Governació, Seguretat, Protecció Civil i Emergències, Aigua, Sanejament, Enllumenat.


L’alcalde es reserva la Regidoria de Presidència, Hisenda i Afers Transfronterers, i inclou els assumptes següents: Presidència, Relacions institucionals, Afers transfronterers, Administració electrònica, Justícia, Hisenda, Finances, Pressupost, Espais Naturals, Agermanament.


148 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page