top of page

Nota sobre el pagament de l'IBI a partir de 2024


A partir de l'1 de gener de 2024, a causa d'un canvi en el sistema informàtic del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, aquells ciutadans que no tinguin els rebuts de l'IBI domiciliats bancàriament només podran pagar els tributs en un únic pagament.


Fins l'any 2023, els ciutadans de Molló pagaven l'IBI en dos rebuts a l'any (al maig i a l'octubre). A partir del 2024, només els ciutadans que tinguin aquests rebuts domiciliats seguiran pagant en dos períodes, mentre que aquelles persones que no tinguin domiciliats els rebuts esmentats ho hauran de pagar tot (en un únic rebut anual per l'IBI) durant el període de pagament de primavera. La resta de taxes (aigua, escombraries, cementiri... no varien).Nou calendari fiscal 2024


El nou calendari fiscal de 2024 serà:


Primera cobrança (aproximat febrer-març):

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Segona cobrança (aproximat maig-juny):

  • 50 % IBI Urbana (domiciliat) o 100 % IBI Urbana (si no es té domiciliat)

  • 100% IBI Rústica o Especial

  • 50 % Escombraries

  • Subministrament d'aigua 2n. Semestre 2023

Tercera cobrança (octubre-novembre):

  • 50 % IBI Urbana (domiciliat)

  • 50 % Escombraries

  • Subministrament d'aigua 1r. semestre 2024

  • Impost sobre Activitats EconòmiquesCom domiciliar els rebuts?


El ciutadans que ja tenen domiciliats al banc els rebuts no cal que facin res, i aquells que ho vulguin domiciliar poden fer el tràmit:


a) Presencialment a les oficines municipals de l'Ajuntament. Cal aportar DNI/CIF i certificat de titularitat bancària (tot a nom del propietari de la finca).

b) Per internet, omplint el formulari que trobareu clicant aquí. Cal adjuntar el DNI/CIF i certificat de titularitat bancària (tot a nom del propietari de la finca).

108 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page