top of page

Noves restriccions a partir del 30/10/2020


INFORMACIÓ PROVISIONAL SUBJECTE A CANVIS EN FUNCIÓ DE LA PUBLICACIÓ AL DOGC


La Generalitat ha ordenat noves restriccions a Catalunya a partir del divendres 30 d'octubre de 2020:

 

CONFINAMENT NOCTURN - TOC DE QUEDA


A partir del 25 d'octubre, es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores.


Excepcions a la mobilitat, que caldrà justificar adequadament:

 • Assistència sanitària d’urgència.

 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).

 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.

 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.

 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).

 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.

 • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.

 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.

 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4h a les 6h de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.

 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.


La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.


Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...)  que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.


 

MOBILITAT


Confinament perimetral de tot Catalunya, excepte mobilitat essencial:


 • Assistència a serveis sanitaris i socials

 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals

 • Educació

 • Retorn al lloc de residència

 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables (gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables)

 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs

 • Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials

 • Renovació de permisos i documentació oficial, i altres tràmits administratius inajornables

 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables

 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades


Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte mobilitat essencial abans indicada i:


 • Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca

 • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs

 • Permís penitenciari

Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)


 

Àmbit social


L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

 • Activitats laborals.

 • Activitats de culte,

 • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres

 • Mitjans de transport públic.

 • Tampoc les activitats docents, els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil. També activitats d'intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics. 

Àmbit laboral i professional

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral

 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible

 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta

 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball

 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària...

 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

 • L'ús de mascareta:

  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.

  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.


 

Àmbit educatiu

Activitats permeses

 • Es mantenen les activitats docents i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats amb restriccions

 • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.

 • Es redueix l’assistència presencial dels alumnes d’estudis post-obligatoris, és a dir Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Activitats NO permeses

 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.


 

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.

 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.


 

Àmbit comercial

No podran obrir

 • Centres comercials, excepte la part de supermercats, i comerços de més de 800m2, sempre que no siguin d'alimentació i serveis essencials.

 • Serveis d'estètica. No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte que siguin essencials, sanitaris o sociosanitaris. Sí podran obrir els serveis de perruqueria.

 • Se suspenen les fires comercials. 

Podran obrir

 • Els serveis i comerç minorista podren obrir fins a les 21h amb un 30% d'aforament.

 • El comerç de més de 800m2 pot limitar la seva superfície i aforament per poder obrir.

 • Si no és possible reduir l'aforament, només s'hi permet l'accés d'un sol client.

 • Els establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir l'aforament al 50% de l'habitual.

 • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 22h i no poden obrir fins les 7h. La mesura afecta les botigues a l'abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.

 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.

 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 

 • Els mercats no sedentaris amb un aforament limitat al 30%


 

Àmbit de l'hostaleria i restauració

 • Els restaurants de les àrees de servei d'autopistes i altres vies només poden oferir servei de menjar per emportar, màxim fins a les 21h. Està prohibit consumir a l'interior.

 • Els serveis, comerç minorista i restauració fins a les 21h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 23h.

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 

 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.

 • Als espais comuns dels hotels l'aforament s'ha de limitar al 50%.


 

Àmbit cultural

No podran obrir

 • Activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure en els espais especialment habilitats.

Podran obrir amb restriccions

 • Les biblioteques només podran oferir el servei de préstec.

Podran obrir

 • Els museus, arxius i sales d'exposicions podran obrir al 33% d'aforament. 

Àmbit esportiu

 • Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional

 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals

 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

Activitats permeses

 • Esport professional

 • Lligues nacional i internacionals


 

Àmbit lúdic i recreatiu

 • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

Activitats no permeses

 • Se suspenen les activitats cíviques en grup que impliquin assistència presencial i només es podran fer telemàticament.

 • Parcs i fires d’atraccions.

 • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques.

 • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials.

 • Joc, casinos i sales de bingo.

 • Festes majors. 

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30%. 

Activitats de lleure nocturn

 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.


 

Consum a la via pública

 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.

 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 

 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts. 111 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page