top of page

Publicades les ordenances fiscals 2022


El 27 de desembre de 2021, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) l'anunci d'aprovació definitiva de les ordenances fiscals que regiran a partir de l'1 de gener de 2022.


Aquesta publicació inclou el text refós amb totes les ordenances actualment vigents al municipi de Molló.


Cal recordar que per l'any 2022 no s'ha modificat cap impost, taxa o preu, i que les modificacions fetes responen a qüestions de detall, ortogràfiques, d'aclariment d'alguns epígrafs o bé d'adaptació a les nomenclatures jurídiques actuals.
33 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page