top of page

S'ajorna el pagament de taxes i impostos municipals arran de la crisi sanitària.

Updated: Apr 3, 2020


Per Decret d’Alcaldia de 2 d’abril de 2020 s’ha aprovat la modificació del calendari fiscal per l’any 2020, arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Amb aquesta decisió, l'Ajuntament pretén millorar la fiscalitat dels contribuents en aquests moments de dificultats econòmiques arran de la crisi sanitària.


Durant el 2n període de cobrança s'ha de pagar:


  • 50 % Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana.

  • 100% Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústica i característiques especials.

  • 50% Escombraries

  • Subministrament d'aigua 2n. Semestre 2019


Així doncs, el segon període de cobrança que era del 15 d'abril al 30 de juny, s'amplia fins el 14 de setembre de 2020. Les persones que tinguin taxes o impostos domiciliats al banc, els rebuts de les taxes del subministrament d'aigua potable (consum 2n semestre de 2019 i el 50% de les escombraries del 2020) es giraran el 13 de juliol de 2020 (abans era el 7 de maig). El 50% de l'IBI del 2020 es passarà a cobrar via rebut bancari el 13 d'agost de 2020 (i no el 3 de juny com estava previst).


Durant el tercer període de cobrament es paga:


  • 50 % Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana.

  • 50% escombraries

  • Subministrament d'aigua 1r. semestre 2020

  • Impost sobre Activitats Econòmiques


El període de pagament d'aquest tercer període era del 15 de setembre al 16 de novembre, i ara s'amplia fins el 30 de novembre de 2020. Els rebuts domiciliats d'aquests conceptes es giraran el 13 de novembre de 2020.


L'Ajuntament està valorant altres mesures fiscals per tal de millorar l'economia dels ciutadans i empreses del municipi.


149 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page