top of page

Segell verd: programa de reciclatge de residus per establiments amb un 20% bonificació de la taxa.A partir de l'1 de gener de 2023, els establiments podran aconseguir fins un 30% de bonificació en la taxa de residus a partir de dues accions:Acció 1: ús de la deixalleria


Fins a un 10% de bonificació, en funció dels cops que vagin a alguna de les deixalleries comarcals (Camprodon, Sant Joan de les Abadesses o Ripoll).


L'ordenança fiscal reguladora diu que gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials que generin en alguna de les deixalleries de la comarca del Ripollès, durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent:

  • Mínim de 5 vegades a l'any: 5% de bonificació,

  • de 6 a 10 vegades: 8%,

  • més de 10 vegades: 10%.

Cal tenir la targeta de la deixalleria que es pot venir a buscar a l'Ajuntament per comptabilitzar els cops que s'hi va.


Acció 2: obtenir el segell verd


Fins a un 20% de bonificació, si s'obté el segell verd. Els subjectes passius que poden aconseguir aquesta bonificació són els establiments que paguen una taxa de deixalles com a:

  • Hotels, hostals, pensions, turisme rural, apartaments turístics, llars compartides i refugis.

  • Supermercats, cooperatives, magatzems, botigues, restaurants, bars i cafeteries.

  • Indústries, tallers, oficines i despatxos professionals.


Com s'aconsegueix?


Del 28 de novembre al 30 de desembre de 2022 cal enviar un correu a info@mollo.cat o trucant al 972.740.387 per apuntar-se al programa.


Durant el mes de gener o febrer de 2023, un agent cívic del Consell Comarcal del Ripollès realitzarà una inspecció a l'establiment, i elaborarà un informe sobre el reciclatge.


  • Informe positiu: bonificació del 20% (el subjecte passiu recicla correctament les cinc fraccions següents: el paper/cartró, envasos, orgànica, vidre, residus especials (els que van a la deixalleria).

  • Informe positiu parcial: bonificació del 10% (el subjecte passiu recicla correctament com a mínim quatre de les cinc fraccions següents: el paper/cartró, envasos, orgànica, vidre, residus especials (els que van a la deixalleria).

  • Informe negatiu: sense bonificació.72 views0 comments

留言


留言功能已關閉。
bottom of page