Residus

On van les deixalles?

Paper i cartró
Compactador blau de Molló
Envasos
Compactador groc de Molló
Vidre
Contenidors en forma d'iglú a Molló
Contenidors en forma d'iglú a Espinavell
Orgànica
Contenidors petits a Molló
Contenidors petits a Espinavell
Rebuig
Compactador verd de Molló
Compactador verd d'Espinavell
Restes de Poda i Jardineria
Es pot fer compost a casa
Contenidor especial (pendent)
Trastos vells
Recollida a domiciili cada 2n dijous de mes (consulta calendari 2020). Cal trucar 24 hores abans del dia de recollida a l'Ajuntament (972740387) per apuntar-se.
Deixalleria
La deixalleria que ens correspon és la de Camprodon que dóna servei a tota la Vall. Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores.

Pneumàtics, Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, Bateries, Dissolvents, Pintures i vernissos, Piles, Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, Olis minerals usats, Ferralla i metalls, Tèxtils, Olis vegetals usats, Ampolles de cava senceres, Fustes, Restes de poda o jardineria, Runes i restes de la construcció d'obres menors,  Mobles i altres, Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

 

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z