top of page

Residus

IMG_3816.JPG

On van els residus? Cada cosa al seu lloc!

Paper i cartró

 • Compactador blau de Molló

El paper i cartró que es pot lliurar en la recollida selectiva són principalment diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres.

 

Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol d'aquests residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant.

Envasos

 • Compactador groc de Molló

Els següents envasos lleugers poden lliurar-se en la recollida selectiva:

 • Envasos de plàstic.

 • Envasos metàl.lics: llaunes de ferro i d'alumini, esprais buits

 • Cartró per begudes.

 • Altres envasos lleugers. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).

 

Els principals residus d'envasos són ampolles i pots de plàstic (p.e. per a aigua, iogurts...), llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, safates de porexpan. Aquesta fracció té una densitat entre 25 i 28 kg/m3.

 

No s'han de lliurar envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o productes químics, el destí dels quals ha de ser la deixalleria. Tampoc pneumàtics, petits electrodomèstics o productes d'informàtica que continguin tinta.

Vidre

 • Contenidor d'iglú de Molló

 • Contenidor d'iglú d'Espinavell

La recollida selectiva de carrer admet solament el vidre procedent d’envasos amb la l’objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars.

 

​Per a poder realitzar un correcte reciclatge, els envasos buits que hagi contingut medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor específic. Els contenidors de vidre només s’hi ha de dipositar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros , ceràmica s’ha de portar a la deixalleria.

 

Tampoc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva de vidre els taps de les ampolles i dels pots, les bombetes i fluorescents.

Matèria orgànica

 • Contenidors petits de Molló

 • Contenidors petits d'Espinavell

És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

 

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos).

 

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors.

Rebuig

 • Compactador verd de Molló

 • Compactador verd d'Espinavell

Tots els residus que no es poden reciclar o en el cas que a la bossa de deixalles hi hagi tot tipus de residus (sense classificar) cal tirar la bossa al compactador de rebuig.

Poda i restes de jardineria

 • Fer compost a casa

 • Deixalleria

Les restes de poda i de jardineria no s'han d'abocar al contenidor d'orgànica ni al de rebuig. Es pot:

 • Fer compost a casa per després abonar el jardí o les plantes. Es pot fer en un marge de la nostra propietat i no cal recipient específic si no es vol.

 • Deixalleria (la més propera a Camprodon).

Trastos vells

 • Recollida a casa un cop al mes

Els trastos vells es recullen a casa de cadascú un cop al mes. Cal trucar a l'Ajuntament (972740387) un dia abans de la recollida per apuntar-se i així passaran per casa nostra a recollir els trastos.

- Consulta el calendari 2024 aquí.

Deixalleria

 • La deixalleria que ens toca és la de Camprodon (ubicada a la Carretera de Molló). Oberta els dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge de 10 a 14 hores.

 • Pneumàtics, 

 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, 

 • Bateries, 

 • Dissolvents, Pintures i vernissos,

 • Piles, 

 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, 

 • Olis minerals usats,

 • Ferralla i metalls, 

 • Tèxtils, 

 • Olis vegetals usats, 

 • Fustes, 

 • Restes de poda o jardineria, 

 • Runes i restes de la construcció d'obres menors, 

 • Mobles i altres, 

 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

RESIDUS 2024.jpg
bottom of page