Webcam des de la Plaça del Conflent de Molló

Imatges en directe, des de Molló fins a Coll d'Ares.

Per a veure la imatge en directe, cal utilitzar els navegadors Mozilla Firefox, Chrome o Safari. Cal esperar uns minuts perquè baixi la imatge. No feu cas de la data ni l'hora perquè moltes vegades és errònia.

Per accedir clickar al següent enllaç el nom d'usuari és invitado i la contrasenya convidat.