top of page

Notícies - Pàgina 2

Pàgina 1 / Pàgina 2 / Pàgina 3

S'INAUGURA LA REFORMA DELS NOUS ESPAIS PER A ÚS SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE MOLLÓ

10/07/12 - Alcaldia

El delegat del Govern, Eudald Casadesús, l’alcalde de Molló, Josep Coma, i el vicepresident de la Diputació de Girona, Xavier Soy, han inaugurat avui les obres de reforma de la sotacoberta de l’Ajuntament per ubicar-hi l’arxiu municipal, la nova biblioteca-sala de lectura, el telecentre i espais per a entitats. A l'acte també hi ha estat present el president del Consell Comarcal del Ripollès, Miquel Rovira.

 

EL PROPER 7 DE JULIOL S'INAUGUREN LES REFORMES DE LA PLANTA DE LA SOTACOBERTA DE LA CASA DE LA VILA

29/06/12 - Regidoria de Territori i Obres Públiques

El proper 7 de juliol, coincidint amb la festa del Roser de Molló, a les 13 hores, es farà l'acte d'inauguració de les obres realitzades a la segona planta de la Casa de la Vila. les obres que han durat tres mesos han servit per arranjar la segona planta de l'edifici municipal i ubicar-hi quatre equipaments d'ús social: la nova biblioteca-sala de lectura, el telecentre d'internet, l'arxiu municipal i dos despatxos que es convertiran en l'espai d'entitats. La biblioteca-sala de lectura i el telecentre ocupen aquest espai nou procedents d'una sala a la planta baixa que havia quedat petita. Tot el fons bibliogràfic ha estat traslladat, i amb la nova ubicació es podrà ampliar. Així mateix, el telecentre que comparteix espai amb la biblioteca-sala de lectura, permetrà fer ús de les noves tecnologies en un espai força gran. En aquesta nova planta, també s'ha traslladat l'arxiu municipal, amb la documentació des de l'any 2003, ja que l'anterior es troba cedida a l'Arxiu Comarcal del Ripollès. Fins ara, l'arxiu compartia espai amb el Jutjat de Pau, i ja no es disposava de més espai per a guardar-hi documentació municipal. Finalment, el nou equipament compta amb dos despatxos d'entitats, que se cediran gratuïtament a aquelles entitats municipals que ho sol·licitin. Les sobres han tingut un cost de gairebé 180.000 euros que han estat finançats pel PUOSC (Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i Ajuntament de Molló). L'acte comptarà amb la presència del Sr. Eudald Casadesús i Barceló, delegat del Govern de la Generalitat a Girona, i de l'Il·ltre. Sr. Xavier Soy i Soler, vicepresident de la Diputació de Girona.

 

 

L'AJUNTAMENT EXECUTA LA NETEJA DE MARGES I MILLORA DEL FERM EN DIVERSOS CAMINS DEL MUNICIPI

28/06/12 - Regidoria de Territori i Obres Públiques

A partir d'aquesta setmana s'han iniciat els treballs de neteja de marges de diversos camins de titularitat municipal, entre els quals s'hi troba la carretera del veïnat de Favars, el Vial de la Font de les Vernedes, la carretera de Fabert, la carretera del Riberal i la carretera de Ginestosa. En aquestes vies s'ha fet una neteja de la vegetació que ocupava els marges. Tanmateix, ja ha finalitzat el repàs i arranjament del camí rural entre Espinavell i el límit del terme municipal, a la confluència de Setcases, per tal de millorar l'accessibilitat en aquest camí durant els mesos d'estiu i tardor, quan la pista està força utilitzada pels ramaders que van a veure el bestiar que pastura als entorns del Costabona, així com excursionistes, turistes i visitants que gaudeixen de l'entorn d'aquest paratge natural.

 

 

EL PLE DE MAIG APROVA L'ACTUALITZACIÓ DE CÀRRECS DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPALS.

28/05/12 - Plenari Municipal

El Ple corresponent al mes de maig va ser un ple de tràmit. D'entre els assumptes més destacats que es van tractar al ple hi havia l'actualització dels càrrecs dels plans de protecció civil municipals, que restaven pendents d'actualitzar després dels canvis en les eleccions municipals d'ara fa un any. En aquest ple també es va modificar l'ordenança fiscal número 7, amb la derogació d'un article sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Finalment, el ple també va aprovar una moció de l'Ajuntament de Ripoll en relació a la defensa del manteniment dels Jutjats de Ripoll.

 

 

L'AJUNTAMENT TRAMET UNA QUEIXA FORMAL A LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE L'ESTAT A GIRONA PELS CONTROLS POLICIALS FORA DEL PUNT FRONTERER DE COLL D'ARES.

30/04/12 - Alcaldia

L'Ajuntament de Molló ha enviat una queixa formal al Subdelegat del Govern de l'Estat a Girona pels controls que realitza la Policia Nacional en la data d'avui (30 d'abril de 2012) a la sortida del nucli de Camprodon. La suspensió del Tractat de Schengen per la cimera del Banc Central Europeu que es farà el proper 3 de maig a Barcelona, ha suposat que es realitzin controls policials a les fronteres estatals, entre les quals es troba la del Coll d'Ares (al municipi de Molló). Fins avui, els controls s'havien realitzat al pas fronterer, però ara el control policial s'ha traslladat a la sortida del poble de Camprodon, a la carretera C-38. Amb aquest canvi, els veïns del municipi de Molló, i dels nuclis de Beget, Rocabruna, Font-Rubí i Freixenet (del municipi de Camprodon) han de creuar aquests controls -la frontera- cada vegada que es dirigeixen cap a Camprodon o alguna altra població de la resta de Catalunya o de l'Estat, amb les molèsties que això comporta. A més a més, l'alcalde ha explicat que en aquest punt els controls són ineficaços, ja que es pot circular lliurement des del Coll d'Ares fins a Castellfollit de la Roca per Molló, Beget i Oix.

 

 

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES PEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS, CURS 2010/11.

15/04/12 - Regidoria d'Afers Socials i Culturals

L'Ajuntament de Molló va aprovar l'obertura d'una nova convocatòria que atorgarà ajudes pel servei de llar d'infants. L'Ajuntament ha convocat per tercera vegada aquesta línia d'ajudes per tal de sufragar part del cost que tenen els pares i mares d'alumnes de 0 a 3 anys, que utilitzen aquest servei en altres municipis de la Vall de Camprodon, al no disposar-ne el municipi de Molló. El termini per sol·licitar l'ajuda finalitza el 14 de juny de 2012, i es pot trobar més informació sobre aquestes ajudes al web www.mollo.cat/infants.htm.

 

 

EL PLE APROVA INICIALMENT LA BANDERA MUNICIPAL DE MOLLÓ

02/04/12 - Plenari Municipal

L'Ajuntament de Molló va aprovar per unanimitat en el passat Ple de 30 de març de 2012 la proposta de bandera municipal de Molló. Aquesta, contempla que de bandera de Molló, sigui apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), verd clar, amb el molló blanc de l'escut, d'alçària 5/8 de la del drap i amplària 11/36 de la llargària del mateix drap, al centre. Aquesta proposta difereix de la que va aportar el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que proposava que la bandera fos de color verd fosc. El Ple municipal va entendre, al aprovar que el fons fos de color verd clar, que l'escut aprovat recentment era de color verd clar, i el més lògic era que el fons de la bandera fos del mateix color. Ara, l'expedient s'exposarà al públic per tal d'atendre al·legacions.

 

L'IBI I LES ESCOMBRARIES ES COBRARAN EN DOS REBUTS

23/03/12 - Regidoria de Governació i Hisenda

L'Ajuntament de Molló va acordar per aquest any 2012 que els tributs d'IBI urbana i Escombraries es pagarien en dos rebuts, un a la primavera i l'altre a la tardor. D'aquesta manera, l'Ajuntament, conscient de les dificultats econòmiques que passen moltes famílies, vol alleugerir la despesa que suposa fer front al pagament del 100% dels rebuts a la primavera, com es venia fent fins ara. Cal recordar que l'Aigua ja fa temps que es paga en dos rebuts al llarg de l'any.

Precisament, del 16 d'abril al 18 de juny es durà a terme el cobrament dels tributs següents: IBI rústica, 50% d'IBI urbana, 50% d'escombraries i Aigua (2n semestre de 2011).

 

 

L'AJUNTAMENT ACORDA NO CELEBRAR TAMPOC ENGUANY LA FIRA TRANSFRONTERERA I DE LA RETIRADA

22/03/12 - Regidoria d'Afers Socials i Culturals

 

Enguany tampoc se celebrarà la Fira Transfronterera i de la Retirada, que l'any passat tampoc es va celebrar per qüestions pressupostàries. L'Ajuntament de Molló ho ha acordat així, basant-se en què són més prioritàries la Tria de Mulats d'Espinavell (octubre) i la Fira de la Trumfa (setembre), ja que tenen més valor afegit pel fet d'ésser una fira amb fort impacte econòmic i turístic (la primera) i de promoció d'un producte agrari local (la segona) que cal potenciar.

 

 

JORNADA SOBRE EL CADASTRE A ESPINAVELL I FABERT

14/03/12 - Regidoria de Governació i Hisenda

 

El proper dissabte 31 de març de 2012 es duran a terme dues sessions molt importants sobre la delimitació de les finques urbanes dels nuclis urbans d'Espinavell i Fabert, ja que el Cadastre ha detectat errors i omissions importants en la seva cartografia cadastral. Les sessions a les quals han d'assistir els propietaris de finques urbanes d'aquest parell de nuclis són:Espinavell: 31 de març de 2012, 11,30 hores, Sala dels Estudis d'Espinavell; i a Fabert: 31 de març de 2012, 17 hores, Sala de Plens de Molló.

 

 

MOLLÓ S'ADHEREIX AL CONSORCI ALBA-TER

12/03/12 - Regidoria de Medi Rural i Sostenibiliat

 

El Ple del 2 de març va aprovar per unanimitat adherir-se al Consorci Alba-Ter. El Consorci Alba-Ter és un ens supramunicipal que impulsa accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca hidrogràfica del riu Ter a través de quatre àmbits d'actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. El Consorci Alba-Ter està format per 52 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca del Ter i representa al 96,04% de la població riberenca dels rius Ter i Freser amb un total de 250.239 habitants.

 

 

MILLORES A LA XARXA D'AIGUA DEL NUCLI DE MOLLÓ

2/03/12 - Regidoria de Serveis Municipals i Veïnats

 

Avui s'han finalitzat una sèrie de millores i obres de manteniment a la xarxa d'aigua potable del nucli de Molló, que es gestiona des del mateix Ajuntament.  Concretament s'han realitzat una sèrie d'obres civils que han permès millorar l'abocament de les aigües sobrants del dipòsit municipal al Torrent de la Font Vella. També s'ha aprofitat per instal·lar aixetes a les fonts de Can Tonet i de Can Masó, que rajaven contínuament i abocaven una important quantitat d'aigua neta a la xarxa de clavegueram. Aquest fet, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, podia entorpir el funcionament de la nova estació depuradora d'aigües residuals que ha d'entrar en funcionament ben aviat.

 

54 ANIMALS DE COMPANYIA JA ESTAN REGISTRATS! I EL TEU?

02/03/12 - Regidoria de Medi Rural i Sostenibilitat

  

Abans del 28 de febrer de 2012, les persones que tenen gossos, gats o fures (tots tres considerats animals de companyia) han hagut de censar-los a l'Ajuntament de Molló. En total hi ha 54 animals censats a data d'avui, i compleixen així la obligatorietat per llei de que tot animal domèstic ha d'estar censat. Els animals que durant una inspecció al carrer no estiguin degudament registrats seran objecte de la corresponent sanció. Sobretot, si tens un nou animal de companyia passa per l'Ajuntament a registrar-lo, així com si es mor anar a l'Ajuntament a donar-lo de baixa.

S'INICIEN LES OBRES DE LA PLANTA DE SOTACOBERTA DE LA CASA DE LA VILA, QUE ACOLLIRAN EL TELECENTRE, BIBLIOTECA, ARXIU MUNICIPAL I L'ESPAI D'ENTITATS

6/02/12 - Regidoria de Territori i Obres Públiques

 

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de la segona planta de l'edifici de la Casa de la Vila de Molló, que fins ara es feien servir de magatzem per ubicar-hi quatre nous equipaments pel municipi. Aquests equipaments seran la biblioteca i el telecentre (que es traslladaran de la planta baixa -estaven ubicats a una antiga aula del CEIP Migjorn- a la segona planta), l'arxiu municipal i una sèrie de despatxos per les entitats del municipi. Tot el fons de la biblioteca municipal (uns 4.000 volums) es traslladaran al nou equipament, que serà compartit amb el telecentre d'internet. Un sistema de control d'accés digital permetrà que l'equipament funcioni de 9 del matí a les 8 de la tarda, sense necessitat de personal, a fi de fer l'equipament viable econòmicament. Una altra part de la planta, es destinarà a l'arxiu municipal, que ara ocupava gran part de les oficines de registre i secretaria de la corporació. Finalment, uns despatxos estaran destinats a les entitats que ho sol·licitin. Aquestes obres tenen un cost de gairebé 180.000 euros, i estan incloses en el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya que en financia el 90%. El 10% restant és aportació local. El termini de finalització de les obres és de 6 mesos.
 

 

GOVERNACIÓ DÓNA CONFORMITAT A L'ESCUT DE MOLLÓ

30/01/12 - Regidoria de Presidència i Règim Intern

El Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va donar conformitat a l'escut heràldic de Molló el passat 11 de gener de 2012 mitjançant resolució del director general d'Administració Local, Sr. Joan Cañada, i va publicar l'acord al DOGC número 6051, de 24 de gener de 2012. Gairebé 2 anys, des de que el passat 7 de maig de 2010 el Ple Municipal iniciés l'expedient d'oficialització de l'escut municipal, han hagut de transcórrer per poder aprovar definitivament aquest escut. L'escut és caironat: de sinople, un molló d'argent, i per timbre una corona de poble.

Visualitza la resolució i l'escut aquí.

 

TANCA TEMPORALMENT DURANT SIS MESOS LA SALA D'ESTUDI I TELECENTRE. EL CENTRE SOCIAL MIGJORN FUNCIONARÀ A MITGES.

17/01/12 - Regidoria de Serveis Municipals i Veïnats

 

En motiu de les obres d' "Adeqüació de la sotacoberta de la Casa de la Vila", que han d'iniciar-se els propers dies, l'Ajuntament ha tancat dos equipaments municipals que es veuran afectats per aquestes obres. D'una banda, tanca a partir d'avui 17 de gener, la Sala d'Estudi i Telecentre Francesc Pastoret, que quan hagin finalitzat les obres es traslladarà a la segona planta de la Casa de la Vila. D'altra banda, el Centre Social i Cultural Migjorn, que es veurà menys afectat per les obres, funcionarà a mitges, i només s'hi desenvoluparan les classes de gimnàs, el dimecres al vespre. La resta d'activitats hi queden suspeses. Aquesta afectació es prolongarà fins a principis d'estiu.

 

EL PLE MUNICIPAL S'ADHEREIX A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

17/01/12 - Plenari Municipal

 

El Ple de Molló va aprovar, amb els vots favorables dels set regidors de CiU, l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic el passat 14 de desembre de 2011. La representant del municipi a l'associació serà la regidora Mireia Solé.

 

GUANYA UN FORFET D'1 DIA PER ANAR A ESQUIAR A VALLTER

29/12/11 - Regidoria d'Afers Socials i Culturals

 

L'Ajuntament de Molló sorteja fins a 10 forfets d'1 dia per anar a esquiar a l'estació de Vallter 2000. Consulta quins són els requisits i què cal fer aquí.

 

 

CLASSES DE GIMNÀSTICA A PARTIR DE L'11 DE GENER

27/12/11 - Regidoria d'Afers Socials i Culturals

 

A partir de l'11 de gener de 2011, cada dimecres, a partir de les 20.30 hores, es duran a terme unes classes de gimnàs per moure el cos. No cap inscripció prèvia, i les classes tenen un cost de 20 euros/mes. L'activitat es durà a terme al Centre Social i Cultural Migjorn.

 

 

EL PLE DE NOVEMBRE APROVA PER UNANIMITAT TRES MOCIONS: EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ, D'IMPULS A LA DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER, I DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A MUNICIPIS DE MENYS DE 2.000 HABITANTS.

05/12/11 - Plenari Municipal

 

El Ple del 4 de novembre de 2011 va aprovar per unanimitat tres mocions presentades pel grup municipal de CiU, i relatives a: la defensa del model educatiu i de la Llei d'Educació de Catalunya (proposada per l'ACM), d’impuls del procés per a la declaració del parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (proposada pel Consell Comarcal del Ripollès) i l'última respecte al sistema d’atorgament de subvencions destinades a l’administració local de menys de 2.000 habitants (proposada per l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena).

 

 

OBLIGACIÓ DE REGISTRAR TOTS ELS ANIMALS DE COMPANYIA AL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS.

05/12/11 - Regidoria de Medi Rural i Sostenibilitat

 

Abans del 28 de febrer de 2012, les persones que tenen gossos, gats o fures (tots tres considerats animals de companyia) han de censar-los a l'Ajuntament de Molló. Abans de la inscripció en el cens municipal, un veterinari ha d'haver identificat l'animal amb un microxip (tatuatge o transponder). Identificar i censar els animals de companyia és obligatori. No inscriure un gos, un gat o una fura en el registre municipal es considera una infracció lleu, i pot comportar sanció.

 

AVANCEM CAP A L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

02/12/11 - Regidoria de Presidència i Règim Intern

 

Des del dia 1 de desembre de 2011, l'Ajuntament de Molló ha iniciat a utilitzar la plataforma ENOTUM del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que permet realitzar notificacions electròniques. Amb l'activació d'aquest servei, i sempre que el ciutadà així ho desitgi, ja podrà tramitar el seu expedient electrònicament, sense necessitat de presència física a l'Ajuntament. D'aquesta manera, es pretén fer més accessible l'administració local i millorar la gestió i comunicació amb els ciutadans pels tràmits que realitzin amb l'Ajuntament.

 

 

RESULTATS ELECTORALS DEL 20 DE NOVEMBRE A MOLLÓ

22/11/11 - Regidoria de Governació i Hisenda

Les Eleccions Generals del passat 20 de novembre de 2011 van donar els següents resultats a Molló:

Total votants: 203 (67,44%). Abstenció: 98 (32,56%). Vots nuls: 3 (1,48%). Vots en blanc: 8 (4,00%).

CiU 57,00%. P.P. 13,50%. ERC-RI.cat 10,50%. PSC-PSOE 7,50%. ICV-EUiA 4,00%. Eb 2,50%. ALTRES 1,00%

 

 

MARIONA ROTA I ALEIX VILA, NOVA PUBILLA I HEREU DE MOLLÓ

22/11/11 - Regidoria d'Afers Socials i Culturals

Molló va escollir el passat diumenge els nous representants del municipi pel 2011/12. Mariona Rota substitueix a Alícia Guillaumes com a pubilla, i Aleix Vila a Gerard Pairó com a hereu. Enhorabona a tots dos!

 

 

FESTA MAJOR DE SANTA CECÍLIA DE MOLLÓ: DEL 18 AL 22 DE NOVEMBRE DE 2011.

07/11/11 - Regidoria d'Afers Socials i Culturals

 

Del 18 al 22 de novembre tindrà lloc una nova edició de la Festa Major de Molló, en honor a Santa Cecília. l'Associació Cultural Juvenil de Molló ha preparat un munt d'actes. Consulta els actes aquí.

 

 

ES POSA EN MARXA LA WEBCAM QUE OFEREIX IMATGES EN TEMPS REAL DEL NUCLI DE MOLLÓ FINS A COLL D'ARES.

31/10/11 - Regidoria de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Mira la webcam clicant aquí  

 

Des d'avui ja està disponible la nova webcam, cedida per un veí del municipi, que ofereix imatges en temps real del nucli de Molló. Amb aquesta aplicació, consultable a l'apartat Webcam d'aquest web, podreu veure el temps que fa a Molló.

 

 

L'AJUNTAMENT DECRETA 3 DIES DE DOL OFICIAL PER LA MORT D'EN CISCO DEL CAROL, FILL IL·LUSTRE DE MOLLÓ

24/10/11 - Plenari Municipal

 

El 24 d'octubre ens ha deixat en Francesc Pastoret, en Cisco del Carol, declarat fill il·lustre i medalla del poble de Molló. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.

 

 

NOUS HORARIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT, A PARTIR DEL 21 D'OCTUBRE

21/10/11 - Regidoria de Presidència i Règim Intern

 

A partir del 21 d'octubre, les oficines municipals restaran obertes per atendre el públic de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores. Els dissabtes romandran tancades.

bottom of page