top of page

8.875,54€ per millores del filat, maneig del bestiar i recuperació de pastures al Comunal.


Durant aquest estiu s'han dut a terme diverses accions a la zona comunal de la Muntanya de Molló, on pastura el bestiar del municipi durant la temporada estival.


La Comissió de Pastures de Molló va aprovar gastar una part dels diners destinats a aquest espai en la millora del filat que separa la Muntanya de Molló amb altres finques privades o de béns comunals d'altres administracions. També s'ha aprofitat per comprar més cledes per tenir una mànega ramadera mòbil prou gran com per donar servei a les necessitats dels ramaders que fan ús d'aquesta muntanya, així com per separar el bestiar que pastura al comunal i és triat durant la Tria de Mulats d'Espinavell. Aquestes actuacions han tingut un cost de 5.139,06€, dels quals 4.438,60€ (86,4%) han estat finançats per la Diputació de Girona.


Finalment, la Comissió de Pastures ha destinat 3.736,48€ a la tala d'arbrat (bàsicament pins) a la zona de La Canyola, també a la Muntanya de Molló, a fi de recuperar espais de pastures perduts pel creixement del bosc.
38 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page