top of page

Aprovades mocions: pla plurianual d’inversions, neteja lleres de rius i contra la vespa velutina .El Ple d'1 de març de 2019 va aprovar per unanimitat 3 mocions diferents, que tenen a veure amb demandes del territori a la Generalitat de Catalunya. La primer va ser una "Moció de suport al Consell Comarcal del Ripollès per reclamar a la Generalitat de Catalunya un pla plurianual d'inversions pels ens locals de Catalunya."


En aquest sentit, la moció tramesa des de l'ens comarcal fa referència a que "fa anys, els ens locals a Catalunya (municipis i comarques), arran de la crisi econòmica i el mal finançament local i autonòmic, han vist reduïda substancialment la capacitat per iniciar inversions en favor de la societat i el territori."


També insisteix que "en un estat on les transferències corrents del finançament local provenen en la seva majoria en funció del número d’habitants empadronats, els municipis més petits demogràficament els és impossible realitzar inversions o obres importants pel manteniment de serveis i infraestructures destinades al bé comú. Generalment, aquests municipis tenen diversos nuclis de població, diversos sistemes d’abastament d’aigua, de clavegueram o d’enllumenat públic, quilòmetres de camins rurals a mantenir,... el que comporta una despesa econòmica important. La prestació de serveis i la millora d’infraestructures i equipaments són elements clau per garantir la fixació de població al territori i la millora de la qualitat de vida, sobretot en entorns rurals i/o de muntanya. Per això, és bàsic que els ajuntaments i consells comarcals puguin dur a terme actuacions de millora i noves inversions, pel què cal un finançament especial, i on les administracions supralocals han de contribuir-hi per aconseguir una major equitat territorial i cohesió social arreu del país.".


La moció, aprovada per unanimitat, demana al Govern de la Generalitat que programi un pla plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya (municipis i comarques), similar a l’antic Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb la finalitat de finançar obres i serveis d’aquestes entitats que promoguin la millora de serveis, equipaments o infraestructures municipals.


El ple també va aprovar una "Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per a sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua de l'establiment d'un equip de persones retén per a dur a terme tasques de manteniment de la llera del riu, així com de la resta de rius i rieres de la comarca del Ripollès."


Arran de l'episodi dels aiguats del 14 i 15 d'octubre de 2018, molts municipis de la comarca demanen a l'Agència Catalana de l'Aigua un equip permanent de persones que treballin per la neteja i manteniment de les lleres dels rius a la comarca, a fi d'evitar problemes d'inundacions.


Finalment, el Ple també va aprovar una "Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per instar a la Generalitat de Catalunya perquè adopti les mesures necessàries i aporti els recursos suficients per tal d'aturar i eliminar la proliferació de l'espècie invasora de la vespa velutina".
39 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page