top of page

Bonificacions de fins al 20% en la taxa de residus pels 2021


A partir del 2021 serà ja d'aplicació el nou sistema de bonificacions en la taxa de residus previst en les ordenances fiscals del municipi. Així doncs, els ciutadans podran gaudri de fins a un 20% de bonificació en la taxa d'escombraries a partir de:


Curs sobre residus i civisme


Obtindran un 10% de bonificació en la taxa del 2021 si es realitza un curs de civisme i residus organitzat per l'Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès en algun d'aquests dies:

  • Dijous 27 d'agost de 2020, de 17 a 19 h

  • Dimecres 16 de setembre de 2020, de 17 a 19 h

  • Dissabte 17 d'octubre de 2020, d'11 a 13 h

El curs es realitzarà a la sala de plens de l'Ajuntament i no es necessari cita prèvia.


Aquells que realitzin el curs podran gaudir de la bonificació, que l'Ajuntament aplicarà d'ofici a la taxa del 2021 a:

  • Subjectes passius que són persones físiques empadronades en algun domicili municipal: se’ls aplicarà en aquella finca la bonificació.

  • Subjectes passius que són persones físiques no empadronades: caldrà acreditar la finca on se’ls haurà de realitzar la bonificació.

  • Altres persones físiques que no són subjectes passius (com ara llogaters): caldrà acreditar la finca on es realitzarà la bonificació al subjecte passiu corresponent.

  • Persones jurídiques: caldrà que alguna de les persones físiques sòcies realitzin el curs per aplicar la bonificació.


Aquesta bonificació només s’aplicarà en una de les finques dels subjectes passius en el cas que aquest disposi de més d’una finca subjecte a la taxa.


Com més vagis a la deixalleria, més bonificació


Es pot obtenir fins a un 10% de bonificació en la taxa del 2021 per anar a la deixalleria. Gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials que generin en alguna de les deixalleries de la comarca del Ripollès, durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent:


  • Mínim de 5 vegades a l'any: 5% de bonificació,

  • de 6 a 10 vegades: 8%,

  • més de 10 vegades: 10%.


Durant el curs sobre residus es repartiran les targetes identificatives de cada usuari (una per finca) per fer ús d'alguna de les deixalleries de la comarca. Aquesta targeta també es pot passar a buscar en horari d'oficina a l'Ajuntament.


197 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page