top of page

El Ple aprova anomenar la zona esportiva amb el nom de Jaume Girona


El Ple del 5 de juliol de 2019 va aprovar per unanimitat atorgar la denominació de "Zona Esportiva Jaume Girona" al recinte que acull els equipaments esportius municipals (pista poliesportiva i piscina municipal).


L'Ajuntament de Molló ha considerat necessari procedir a aprovar la denominació de la pista poliesportiva municipal, ubicada al Passatge del Serrat, número 3, del nucli de Molló.


Aquesta pista per a la pràctica esportiva no disposava de denominació concreta fins ara, i és voluntat de l’equip de govern municipal d’atorgar-li un nom per a diferenciar-la d’altres espais i alhora reconèixer alguna persona del municipi que hagi realitzat alguna tasca en favor del mateix i/o de la pràctica esportiva.


L'Ajuntament, conjuntament amb la Comissió de Festes, han acordat donar-li el nom de Jaume Girona, un mollonenc que va impulsar el bàsquet entre els més joves al municipi, que va col·laborar amb les activitats festives de Molló amb la organització del Triangular de Bàsquet durant la Festa del Roser en uns moments molt difícils des d'un punt de vista personal, i per la seva lluita exemplar contra el càncer.


L'acte d'homenatge i aprovació de la denominació Jaume Girona serà a la Pista poliesportiva, el dissabte 13 de juliol de 2019, a les 12 hores, en el marc del III TBA de la Festa del Roser.





144 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page