top of page

Els danys pels aiguats del 14 i 15 d'octubre pugen a 71.392,53 euros.


Els forts aiguats que van caure entre el 14 i el 15 d'octubre de 2018 al terme de Molló (l'estació meteorològica de Fabert va arribar a registrar 180 mm) han provocat diversos danys, bàsicament a camins rurals i a les lleres de rius.


Els serveis tècnics municipals han fet una valoració dels danys coneguts fins adata d'avui, i aquests ascendeixen a 71.392,53 euros. L'Ajuntament, com la resta de consitoris de la comarca, han demanat a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Girona línies d'ajudes extraordinàries per a fer front a aquests danys.


En el cas de Molló, els danys són:


a) Esllavissades al camí de la Retirada: poden passar les persones a peu, però no amb vehicle.


b) Esvoranc al gual del Riberal: el riu Ritort ha provocat un esboranc sota el gual del riu Ritort, amb perill d'enfonsament del mateix pont, que comunica els veïnats del Riberal amb el de Ginestosa.


c) Passallís al Torrent de Ginestosa, a la zona del Pas dels Lladres: ha desparegut el passallís que comunica el veïnat de Ginestosa amb algunes masies d'aquest veïnat.


d) Plaça de Fabert: amb esllavissada de les parets que aguanten aquesta plaça.


e) Camí de Fabert a Espinavell: hi ha una gran esllavissada a tocar del camí just sortint del nucli de Fabert, i al arribar a Espinavell, el camí ha quedat molt malmès, amb reguerons d'aigua que dificulten el pas de vehicles.


f) Esllavissada marge Ritort Camí d’Espinavell a Setcases: un esvoranc al marge del Ritort amb el camí d’Espinavell a Setcases, dues esllavissades que generen un perill ja que hi ha una alçada de més de 3 metres sobre el riu, sense tanca i amb el perill que l’aigua continuï netejant sota el camí.


g) Restitució i neteja Passallís Torrent de Coll Pregon: la sedimentació i rossolament de graves ha taponat els tubs que desvien l’aigua per poder passar la riera, aquest taponat ha desviat l’aigua i ha trencat una part del paviment de formigó.


h) Destrosses Camí de Puig Moscós. Captació d’aigua de Favars: el camí s’ha convertit en una riera amb el temporal i ha generat esquerdes, esvorancs i sots que impossibiliten el pas de vehicles fins a la captació d’aigua de Favars.74 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page