top of page

Habitatges de protecció oficial al carrer del Ritort: inscripcions fins el 30 de juny.

Updated: Apr 23, 2021


Totes les persones interessades en optar a un dels 3 habitatges de protecció oficial que s'han de construir al carrer del Ritort de Molló, cal que estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de la Generalitat de Catalunya abans del 30 de juny de 2021.


Per inscriure's cal omplir el formulari que trobareu al web de la Generalitat de Catalunya https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp.


Una vegada omplert i validat aquest formulari, cal portar-lo en format paper amb la resta de documentació que es demana a una de les oficines de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya:


- A l'Ajuntament de Ripoll, l'oficina local d'habitatge presta aquest servei.

- A la Delegació de Govern de la Generalitat a Girona (Plaça de Pompeu Fabra, 1)


A partir del mes de juliol de 2021, l'Ajuntament de Molló iniciarà els tràmits administratius per construir i adjudicar aquests habitatges (procés llarg), però només podran optar a ser-ne adjudicatàries les persones inscrites abans del 30 de juny de 2021.


Més informació sobre característiques dels habitatges i sobre el procediment al web: https://www.mollo.cat/post/alta-al-registre-de-sol-licitants-d-habitatge-protegit-de-la-generalitat

258 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page