top of page

La xifra de població del 2020 és de 336 habitants


La xifra oficial de població del municipi de Molló a 1 de gener de 2020 és de 336 habitants.


L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques les xifres oficials de població del 2020 (que es correspon a la xifra a 1 de gener) dels municipis d'Espanya. En el cas de Molló, el padró d'habitants al 1r de gener de 2020 era de 336 habitants, 1 menys que l'1 de gener de 2019 (un -0,3%)


Pel què fa a la distribució per sexes hi ha 170 dones (50,6%) i 166 homes (49,4%) empadronats.78 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page