La xifra de població del 2020 és de 336 habitants


La xifra oficial de població del municipi de Molló a 1 de gener de 2020 és de 336 habitants.


L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques les xifres oficials de població del 2020 (que es correspon a la xifra a 1 de gener) dels municipis d'Espanya. En el cas de Molló, el padró d'habitants al 1r de gener de 2020 era de 336 habitants, 1 menys que l'1 de gener de 2019 (un -0,3%)


Pel què fa a la distribució per sexes hi ha 170 dones (50,6%) i 166 homes (49,4%) empadronats.64 views0 comments

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z