top of page

La xifra oficial de població de Molló de 2022 és de 365 habitants.


L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat aquests dies la xifra oficial de població dels municipis de l'estat, i en el cas de Molló aquesta és de 365 habitants. La xifra es refereix a les persones empadronades a 1 de gener de 2022, que és la data que es pren de referència per la població anual.


L'any 2021, Molló va registrar 347 habitants, el que suposa que el 2022 la població ha augmentat en 18 habitants (+5,19%).Per sexes, hi ha 191 dones (52,3%) i 174 homes (47,7%).


Per edats, hi ha 25 empadronats menors de 10 anys i 5 persones que tenen més de 90 anys.


Per nacionalitats, hi ha 18 persones estrangeres (4,9%), i destaquen Hondures, França, Portugal i Regne Unit.


Per nuclis o veïnats, Molló registra 199 habitants, Espinavell 49, Favars 46, Ginestosa 28, Moixons 13, El Riberal 11, Can Solà 10, Els Grells 6 i Fabert 3.


73 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page