top of page

Millora de 9,4 km de camins rurals de Ginestosa i Moixons


Durant les últimes setmanes de juliol s'ha procedit a fer un arranjament important de diversos camins dels veïnats de Ginestosa i de Moixons, al terme de Molló, en un total de 9,4 quilòmetres, amb un cost de 5.626,50€.


Concretament s'ha fet un repàs del paviment, amb compactació de material i realització de trencaigües, dels camins següents:

  • Ginestosa: de Can Rodà a La Casilla (1,9 km)

  • Ginestosa: de La Casilla a Coll d'Ares (3,5 km)

  • Ginestosa: de Can Illa a l'esplanada de Sant Pere (1,3 km)

  • Moixons: de la Collada de Can Marsal fins a Can Marsal, Can Roca i límit de terme amb Camprodon (2,7 km).

Aquests camins comuniquen diverses cases rurals i finques d'aquests dos veïnats, i enllacen Molló amb Rocabruna i Coll d'Ares, i són utilitzats per propietaris, ramaders, caçadors i cossos d'emergències en cas de necessitat.


Es recorda que en aquests camins està prohibida la circulació motoritzada, excepte persones autoritzades, d'acord a la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.


30 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page