top of page

Molló s'adhereix al Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia


El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és la fusió de la mitigació del canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes – Covenant of Mayors) i l’adaptació (Alcaldes per l’Adaptació – Mayors Adapts) sota un mateix paraigua en una sola iniciativa. L'Ajuntament de Molló, l'any 2013, ja s'havia adherit al Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible.


Aquesta nova iniciativa defineix els compromisos renovats i la visió compartida (més enllà del 2020) per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia sostenible.


Els signataris d'aquest pacte es comprometen a reduir les emissions de carboni o de gasos d’efecte hivernacle i en el seu territori com a mínim en un 40% al 2030 i a augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic. L'Ajuntament de Molló per acord de Ple de 24 de juliol de 2020 ha aprovat signar i adherir-se a aquest pacte.


Per poder traslladar aquests compromisos a l’acció es comprometen a enviar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC – SECAP en anglès) en dos anys des de la seva adhesió formal, inclòs si es preveu la integració de l’adaptació a d’altres estratègies, plans o programes. El Pla d’acció s’ha de basar en un Inventari Base d’Emissions (BEI en anglès) per a la mitigació i ha d’incloure una Avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al canvi climàtic per a l’adaptació. El PAESC es publicarà a la pàgina web del Pacte dels alcaldes. Els signataris han d’informar de la implementació del seu PAESC cada dos anys. Quan facin aquest seguiment podran reajustar les seves prioritats i revisar el PAESC per tal de garantir la consecució dels objectius establerts. L'Ajuntament de Molló ha demanat a la Diputació de Girona, entitat coordinadora a la demarcació, la redacció del PAESC.

26 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page