Ple de 30 d'octubre de 2020: Pressupost, ordenances, POUM i LGBTI.


S'ha convocat sessió plenària pel proper divendres 30 d'octubre, a les 20 hores, a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 9/2020 en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2021.

3.- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla de personal per a l'exercici 2021.

4.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9.

5.- Aprovació del Pla d'acció per a les diversitats sexuals i de gènere 2020-2023 elaborat específicament per l’Ajuntament de Molló.


Consulta les convocatòries i actes dels plens a https://www.mollo.cat/actesdelple

35 views0 comments

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z