Podeu consultar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló al web municipal, clicant aquí

 

VIGENTS

 

Modificació puntual número 1 del POUM de Molló sobre correcció material i modificació dels ajustaments de l’edificació al carrer de Francesc Pastoret. 

 

El Ple de 16 de novembre de 2012 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 1 del POUM de Molló. El Ple d'11 de gener de 2013 va aprovar provisionalment la proposta. Anunci d’aprovació inicial al BOP de Girona (Número 227, de 27 de novembre de 2012)

 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 2 de maig de 2013, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 6463, de 19 de setembre de 2013. EDICTE, de 9 de setembre de 2013, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Molló.

 

 

 

Modificació puntual número 2 del POUM de Molló sobre modificiació en el redactat dels articles 59.3 i 63 de la secció 3, d’usos en sòl no urbanitzable. 

 

El Ple de 16 de novembre de 2012 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 2 del POUM de Molló. El Ple d'11 de gener de 2013 va aprovar provisionalment la proposta. Anunci d’aprovació inicial al BOP de Girona (Número 227, de 27 de novembre de 2012)

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 2 de maig de 2013, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 6463, de 19 de setembre de 2013. ​EDICTE, de 9 de setembre de 2013, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Molló.

 

 

Modificació puntual número 3 del POUM de Molló sobre modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable, d' incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà, de regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri i de regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i Camí de Favars). 

 

 

El Ple del 4 de juliol de 2014 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 3 del POUM de Molló. Anunci d’aprovació inicial al BOP de Girona número 134, de 15 de juliol de 2014

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 2 de juny de 2015, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 6912, de 14 de juliol de 2015.​EDICTE de 9 de juliol de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Molló.

Modificació puntual número 4 del POUM de Molló en relació al PAU 1 a Molló.

 

 

El Ple del 13 de març de 2015 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 4 del POUM de Molló.  Anunci d’aprovació inicial al BOP de Girona número 61, de 30 de març de 2015

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 13 de setembre de 2016, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 7234, de 26 d'octubre de 2016. EDICTE de 19 d'octubre de 2016, sobre una resolució referent al municipi de Molló.

Modificació puntual número 5 del POUM de Molló en relació al PAU 10 a Espinavell

El Ple del 31 de març de 2017 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 5 del POUM de Molló. Anunci d’aprovació inicial al BOP de Girona número 72, de 12 d'abril de 2017

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 5 d'octubre de 2017, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 7573, de 7 de març de 2018. ​ EDICTE de 20 de febrer de 2018, sobre una resolució referent al municipi de Molló.

Modificació puntual número 6 del POUM de Molló en relació al SUD 1 - Can Julià

 

 

El Ple del 2 de març de 2018 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 6 del POUM de Molló. Anunci d’aprovació inicial al BOP de Girona número 67 de 06/04/2018

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 18 de desembre de 2018, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 7825, de 7 de març de 2019. EDICTE de 26 de febrer de 2019, sobre una resolució referent al municipi de Molló.

Modificació puntual número 7 del POUM de Molló en relació als usos.

El Ple del 2 de novembre de 2018 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 7 del POUM de Molló. Anunci d’aprovació inicial al BOP de Girona núm 220, de 16 de novembre de 2018

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 9 d'octubre de 2019, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 8032, de 30 de desembre de 2019. EDICTE de 31 de desembre de 2019, sobre una resolució referent al municipi de Molló.

EN TRÀMIT

Modificació puntual número 8 del POUM de Molló al sector de Les Planes a Espinavell.

Tràmit: pendent aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme.

 

El Ple del 26 de juliol de 2019 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 8 del POUM de Molló. 

Modificació puntual número 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i PAU 9 de Molló (entorn Carrer de Setcases).

Tràmit: pendent aprovació definitiva per part de la Comissió d'Urbanisme.

El Ple del 4 d'octubre de 2019 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 9 del POUM de Molló. 

 

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z