Podeu consultar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló al web municipal, clicant aquí

 

VIGENTS

 

Modificació puntual número 1 del POUM de Molló sobre correcció material i modificació dels ajustaments de l’edificació al carrer de Francesc Pastoret. 

 

El Ple de 16 de novembre de 2012 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 1 del POUM de Molló. El Ple d'11 de gener de 2013 va aprovar provisionalment la proposta.

 

 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 2 de maig de 2013, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 6463, de 19 de setembre de 2013. 

 

 

 

 

Modificació puntual número 2 del POUM de Molló sobre modificiació en el redactat dels articles 59.3 i 63 de la secció 3, d’usos en sòl no urbanitzable. 

 

El Ple de 16 de novembre de 2012 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 2 del POUM de Molló. El Ple d'11 de gener de 2013 va aprovar provisionalment la proposta.

 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 2 de maig de 2013, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 6463, de 19 de setembre de 2013. 

 

 

 

Modificació puntual número 3 del POUM de Molló sobre modificació de les separacions a llindars de finques en sòl no urbanitzable, d' incorporació de la tanca tradicional de travessers de fusta en el nucli urbà, de regulació de les construccions auxiliars amb el mateix criteri i de regularització de les zones amb pla parcial vigent (sectors de Can Gassiot i Camí de Favars). 

 

 

El Ple del 4 de juliol de 2014 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 3 del POUM de Molló. 

 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 2 de juny de 2015, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 6912, de 14 de juliol de 2015. 

 

Modificació puntual número 4 del POUM de Molló en relació al PAU 1 a Molló.

 

 

El Ple del 13 de març de 2015 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 4 del POUM de Molló. 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 13 de setembre de 2016, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 7234, de 26 d'octubre de 2016. 

 

Modificació puntual número 5 del POUM de Molló en relació al PAU 10 a Espinavell

El Ple del 31 de març de 2017 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 5 del POUM de Molló. 

 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 5 d'octubre de 2017, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 7573, de 7 de març de 2018. 

 

Modificació puntual número 6 del POUM de Molló en relació al SUD 1 - Can Julià

 

 

El Ple del 2 de març de 2018 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 6 del POUM de Molló. 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en data 18 de desembre de 2018, va aprovar definitivament la modificació, publicant-la al DOGC número 7825, de 7 de març de 2019. 

EN TRÀMIT

Modificació puntual número 7 del POUM de Molló en relació als usos. 

Tràmit: pendent publicació del text refós al DOGC per part de la Generalitat de Catalunya

El Ple del 2 de novembre de 2018 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 7 del POUM de Molló. 

Modificació puntual número 8 del POUM de Molló al sector de Les Planes a Espinavell.

Tràmit: pendent aprovació provisional per part de l'Ajuntament.

 

El Ple del 26 de juliol de 2019 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 8 del POUM de Molló. 

Modificació puntual número 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i PAU 9 de Molló (entorn Carrer de Setcases).

Tràmit: aprovada inicialment i en exposició pública fins 23/11/2019

El Ple del 4 d'octubre de 2019 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 9 del POUM de Molló. 

 

© Tots els drets reservats. Nota legal. Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (Girona)

 

Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z