top of page

Patrimc@t:
Camí de la Retirada

Projecte FEDER/POCTEFA Patrimc@t: Camí de la Retirada a Molló
En el marc de PATRIMC@T, L'Ajuntament de Molló executa el projecte "Camí de la Retirada". 

El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L´objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d´activitats econòmiques, socials i medioambientals transfrontereres a través d´estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

Algunes dades tècniques del projecte PATRIMC@T. 

NOM DEL CAP DE FILES:

Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et d'Histoire

EIX PRIORITARI:

Promoure la protecció, la valorització i l'ús sostenible dels recursos naturals.

PRIORITAT D'INVERSIÓ:

Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

OBJETIU ESPECÍFIC:

Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament.

RESUM DEL PROJECTE:

El País d'Art i Història (PAH de les valls catalanes del Tech i del Ter és des de 2015 una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), entitat amb personalitat jurídica pròpia. 5 anys després d'obtenir el segell del Ministeri de Cultura francès i gràcies a la professionalització dels agents de gestió i animació territorial del patrimoni, el PAH està en condicions de participar en un programa de desenvolupament d'actuacions per l'assoliment de la missió d'un "País d'Art i Història". Patrimc@t és, doncs, la materialització de l'etiqueta PAH en el territori.

Així doncs, el projecte té com a principal objectiu:

  • Crear una xarxa de localitzacions del patrimoni i unes rutes d'interpretació del mateix per als locals, els visitants i el públic jove.

  • Contribuir al desenvolupament econòmic d'una zona rural mitjançant la creació d'una oferta professional comuna durant tot l'any.

  • Reforçar els agents professionals de la cultura i el turisme mitjançant el desenvolupament de noves activitats i l'accés als recursos professionals,

 

La etiqueta del PAH adquireix doncs una nova dimensió amb una eina de gestió transfronterera (AECT) i el projecte Patrimc@t (execució operativa).

Així doncs, el País d'Art i Història pretén:

  • Ser un laboratori per a l'aplicació i adaptació dels dispositius nacionals a escala transfronterera

  • Obrir un nou marc metodològic per a la gestió i la millora del patrimoni comú.

SOCIS DEL PROJECTE

Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter - GECT, Commune Arles-sur-Tech, Ajuntament de Camprodon, Commune Le Boulou, Commune Maureillas- Las-Illas, Ajuntament de Molló, Commune Prats-de-Mollo-La-Preste, Commune Reynés, Commune Saint-Laurent de- Cerdans, Ajuntament de Sant Pau de Segúries, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Commune Serralongue, Ajuntament de Setcases, Ajuntament de Vilallonga de Ter, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon (Occitanie /Catalunya)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Molló arranjarà un tram del Camí de la Retirada

Televisió del Ripollès

Data de publicació: 17 de febr. 2017

Molló arranjarà enguany un tram del camí de la Retirda. Es tracta d’una actuació que permetrà fer una renovació global d’aquesta part del recorregut, que ja s’ha convertit en una atractiu turístic més pel municipi de la vall de Camprodon. Precisament aquest cap de setmana s’ha organitzat una caminada que recorre aquest camí que van fer més de 100.000 persones l’any 39.

Molló adjudica el Camí de la Retirada

Televisió del Ripollès

Data de publicació: 18 agost. 2017

Molló ha adjudicat les obres del Camí de la Retirada

Molló tindrà enllestit el Camí de la Retirada a la tardor

Televisió del Ripollès

Data de publicació: 31 agost 2017

Molló tindrà enllestit el camí de la Retirada, entre el nucli de Molló i el veïnat del Riveral, aquesta tardor. L’actuació és possible després que en els últims dies s’hagi adjudicat aquesta intervenció, en la qual fa temps que es treballa.

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

 

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

 

The project has been 65% cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Interreg V-A Spain-France-Andorra programme (POCTEFA 2014-2020). POCTEFA aims to reinforce the economic and social integration of the French–Spanish–Andorran border. Its support is focused on developing economic, social and environmental cross-border activities through joint strategies favouring sustainable territorial development.

ESPAÑOL

 

NOMBRE DEL JEFE DE FILAS:
Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et d'Histoire

EJE PRIORITARIO:
Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos naturales.

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:
Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de desarrollo.

RESUMEN DEL PROYECTO:
El País de Arte e Historia (PAH de los valles catalanes del Tech y del Ter es desde 2015 una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), entidad con personalidad jurídica propia. 5 años después de obtener el sello del Ministerio de Cultura francés y gracias a la profesionalización de los agentes de gestión y animación territorial del patrimonio, el PAH está en condiciones de participar en un programa de desarrollo de actuaciones para el logro de la misión de un "País de Arte e Historia". Patrimc@t es, pues, la materialización de la etiqueta PAH en el territorio.

Así pues, el proyecto tiene como principal objetivo:

  • Crear una red de localizaciones del patrimonio y unas rutas de interpretación del mismo para los locales, los visitantes y el público joven.

  • Contribuir al desarrollo económico de una zona rural mediante la creación de una oferta profesional común durante todo el año.

  • Reforzar los agentes profesionales de la cultura y el turismo mediante el desarrollo de nuevas actividades y el acceso a los recursos profesionales,

La etiqueta del PAH adquiere pues una nueva dimensión con una herramienta de gestión transfronteriza (AECT) y el proyecto Patrimc@t (ejecución operativa).

Así pues, el País de Arte e Historia pretende:

  • Ser un laboratorio para la aplicación y adaptación de los dispositivos nacionales a escala transfronteriza

  • Abrir un nuevo marco metodológico para la gestión y la mejora del patrimonio común.

SOCIOS DEL PROYECTO
Agrupación Européen de Cooperation Territorial Pays de Arte te de Histoire Transfrontalier Las Valles Catalanas du Tech et du Ter - GECT, Commune Arles-sur-Tech, Ayuntamiento de Camprodon, Commune Le Boulou, Commune Maureillas- Las-Illas, Ayuntamiento de Molló, Commune Prats-de-Mollo-La-Preste, Commune Reynés, Commune Saint-Laurent de- Cerdans, Ayuntamiento de Sant Pau de Segúries, Ayuntamiento de San Juan de las Abadesas, Commune Serralongue, Ayuntamiento de Setcases, Ayuntamiento de Vilallonga de Ter, Mancomunidad Intermunicipal del Valle de Camprodon (Occitania / Cataluña)

bottom of page