top of page

Acaben les obres de millora de l'abastament d'aigua a Favars i renovació de la canonada de Molló


Aquest mes d'octubre han finalitzat les obres de "Millora de l'abastament d'aigua en alta del veïnat de Favars". Aquestes obres van iniciar-se al mes de juliol de 2019 i han consistit en la connexió d'aigua des de la Font de l'Espatllat fins al dipòsit de Favars, així com la renovació de la canonada que va des d'aquesta font fins a una arqueta de trencament del dipòsit de Molló.


El dipòsit de Favars abasteix d’aigua al sector de Favars. Aquest dipòsit està connectat a la Font de la Pega, d’on actualment extreia el seu cabal. El problema succeeix en èpoques d’estiu i períodes de poca pluja, on el cabal provinent d'aquesta font no és suficient per abastir el sector de Favars. Actualment, la Font de l’Epatllat abasteix el dipòsit que subministra aigua al nucli de Molló. Aquesta captació sobreeixeix amb més o menys intensitat durant tots els períodes de l’any. És per això que l’Ajuntament de Molló es va plantejar realitzar aquesta connexió en alta provinent del sobreeixidor de la Font de l’Espatllat i que ha d’abastir conjuntament amb la Font de la Pega el dipòsit de Favars, evitant així possibles talls de subministrament degut a la manca de precipitacions en determinades èpoques de l’any.


L’actuació que s'ha realitzat ha consistit en instal·lar una nova conducció d’aigua entre la Font de l’Espatllat i el dipòsit del veïnat de Favars, amb una longitud de 1.500 ml i amb tub de PE Ø 110 mm i PN-10. També s'ha realitzat la reposició de l’actual conducció de PVC Ø 90 mm entre la captació i l’arqueta de trencament.


El cost final de les obres ha estat de 76.000€, dels quals 56.067,24€ (73,8%) han estat finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua i 19.932,76€ (26,2%) per la Diputació de Girona.
67 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page