top of page

Calendari del contribuent 2024Es fa saber a tos els veïns i contribuents del municipi que tots els impostos i taxes municipals es cobren en el tres terminis anuals de cobrança següents:

 


ANUALITAT 2024

Primera cobrança:  de l'1 de febrer al 4 d'abril de 2024:

 

- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Els subjectes que tinguin l'IVTM domiciliat bancàriament es girarà el rebut el 15/03/2024.

Segona cobrança: del 15 d'abril al 1 de juliol de 2024:

- 100% IBI urbana no domiciliat

- 50 % IBI urbana domiciliat

- 100% IBI rústica i especial

- Escombraries 1r semestre 2024

- Subministrament d'aigua 2n. Semestre  2023

Els subjectes que tinguin les escombraries i l'aigua domiciliats bancàriament es girarà el rebut el 16/05/2024.

Els subjectes que tinguin l'IBI domiciliat bancàriament es girarà el rebut el 17/06/2024.

Tercera cobrança: del 2 de setembre al 15 de novembre de 2024:

 

- 50% IBI urbana domiciliat

- Escombraries 2n semestre 2024

- Subministrament d'aigua 1r. semestre 2024

- Impost sobre Activitats Econòmiques   

Els subjectes que tinguin aquests impostos o taxes domiciliats bancàriament es girarà el rebut el 16/10/2024.


25 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page